BitMart Partnerski program - BitMart Bosnia and Herzegovina - BitMart Bosna i Hercegovina

Kako se pridružiti Affiliate programu i postati partner u BitMartu


Vaš račun preporuke

Korak 1 : Za korisnike web stranice, nakon prijave, kliknite [Earn 70% Commission] kada zadržite pokazivač miša iznad vaše adrese e-pošte na web stranici. Za korisnike APP-a, prijavite se i kliknite [Pozovi prijatelje] na BitMart APP.

Kako se pridružiti Affiliate programu i postati partner u BitMartu

Kako se pridružiti Affiliate programu i postati partner u BitMartu


Korak 2 : Za korisnike web stranice, pomaknite se prema dolje do odjeljka [My Sharing Method] . Sa ove stranice možete kopirati svoj referentni link i poslati ga svojim prijateljima. Za korisnike APP kliknite [POZOVI SADA] .

Kako se pridružiti Affiliate programu i postati partner u BitMartu

Kako se pridružiti Affiliate programu i postati partner u BitMartu


Korak 3 : Vaši prijatelji mogu kliknuti na link za preporuku (ili uneti kôd preporuke prilikom registracije) i prijaviti se za BitMart račun.

Nakon što završite sve gore navedene korake, sve je spremno! Počećete da zarađujete provizije od trgovačkih naknada vaših prijatelja (na BitMart Spot i Futures) tokom važećeg perioda.

Savjeti: Što više preporuka imate, više provizija ćete dobiti! Enjoy!

Imate bogate resurse? Upravljate vlastitim medijskim platformama? Prijavite se sada da budete naš partner na kanalu za višu stopu provizije (do 70%) i popust na naknadu za trgovanje (do 15%) za vaše preporuke.

BitMart program za preporuke

BitMart će službeno nadograditi program preporuka 23. aprila 2020. Od tada korisnici mogu zaraditi provizije od sudija na Spot i Contracts tržištima koristeći isti referentni kod. Na BitMart Spot i BitMart ugovore primjenjivat će se različita pravila.


BitMart Spot

1. Period zarade za svakog sudiju je 1 godina. Na primjer, korisnik A poziva korisnika B da se registruje na BitMart 30. juna 2018. godine, a zatim korisnik A može zaraditi provizije od trgovačkih naknada korisnika B do 30. juna 2019. godine.

2. Preporučitelj može zaraditi dva nivoa provizija sa 30% za nivo 1 i 10% za nivo 2. Na primjer, korisnik A poziva korisnika B da se registruje na BitMart, a kasnije korisnik B poziva korisnika C da se registruje na BitMart. Tada korisnik A može zaraditi 30% trgovačkih naknada korisnika B i 10% trgovačkih naknada korisnika C kao provizije.

3. Provjerite donju tabelu za nivoe provizije i odgovarajuće periode zarade.

Nivo Stopa provizije Period zarade
Komisija od direktnih sudija 30% 1 godina
Provizije od pomoćnih sudija 10%


Odredbe i uslovi

1. Svaki BitMart korisnik će imati jedinstvenu referentnu vezu/kod. Sa ovom vezom/kodom, upućivači mogu zarađivati ​​provizije od sudija i na Spot tržištu i na tržištu ugovora u isto vrijeme.

2. Molimo provjerite ispod za provizije koje stječu kvalifikovanost u vezi sa vašim postojećim sudijama (onima koji su se registrovali sa vašom referentnom vezom/kodom prije nadogradnje programa).

Ako je period između datuma registracije sudije i 23. aprila 2020. ≤ 365 dana, referer može zaraditi provizije od sudijskih naknada za trgovanje i na BitMart Spot i BitMart ugovorima.

Ako je period između datuma registracije sudije i 23. aprila 2020. > 365 dana, referer ne može zaraditi nikakvu proviziju od sudije.

Za vaše nove sudije (one koji su se registrovali sa vašom referentnom vezom/kodom nakon nadogradnje programa), pogledajte gornje dvije tabele za nivoe provizije i periode zarade.

3. Provizije će se generirati svaka 24 sata (00:00 - 24:00 UTC) i izdavati korisniku (preporučiocu) po važećem kursu sljedećeg dana.

4. Korisnici i partneri u kanalu čije ponašanje je prekršilo BitMart pravila kontrole rizika neće imati pravo na bilo kakve provizije. Obim trgovine koji je uklonjen zbog kršenja neće se računati u mjesečnoj procjeni partnera kanala.

5. Korištenje duplikata ili lažnih naloga za samopozivanje NIJE dozvoljeno. BitMart će diskvalificirati sve račune koji krše pravila od zarade provizija ili davanja popusta na naknadu za trgovanje.

Thank you for rating.