BitMart ثبت نام کنید - BitMart Iran - BitMart ایران

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


نحوه ثبت حساب در BitMart


نحوه ثبت حساب BitMart [PC]

با آدرس ایمیل ثبت نام کنید

مرحله 1: از https://www.bitmart.com دیدن کنید و روی [ Get Started] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

مرحله 2: می توانید از طریق ایمیل یا موبایل ثبت نام کنید. در اینجا ما ثبت نام از طریق ایمیل را به عنوان مثال در نظر می گیریم. روی [ ایمیل] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

مرحله 3: [ آدرس ایمیل خود] را وارد کرده و [ یک رمز ورود برای ورود] تنظیم کنید

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

مرحله 4: اگر توسط دیگران دعوت شده اید، روی [ افزودن کد دعوت] کلیک کنید و [کد ارجاع خود را ] وارد کنید . اگر نه، فقط از این بخش رد شوید.

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMartنحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


مرحله 5: [ توافقنامه کاربر و خط مشی خصوصی] را بررسی کنید

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

مرحله 6: روی [ ثبت نام ] کلیک کنید . سپس صفحه تأیید ایمیل را مشاهده خواهید کرد.

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

مرحله 7: [ ایمیل ثبت شده خود] را بررسی کنید و [ کد تأیید ایمیل] شش رقمی را وارد کنید و روی [ ارسال] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

تبریک می گویم، شما آماده اید! اکنون می توانید به BitMart دسترسی داشته باشید و تجارت ارزهای دیجیتال مورد علاقه خود را شروع کنید!

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMartبرای ایمن سازی بهتر امنیت حساب و دارایی های شما، از کاربران خود می خواهیم که احراز هویت دو مرحله ای را در اسرع وقت تکمیل کنند.

با شماره تلفن ثبت نام کنید

مرحله 1: از https://www.bitmart.com دیدن کنید و روی [ Get Started] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


مرحله 2: می توانید از طریق ایمیل یا تلفن ثبت نام کنید. در اینجا ما ثبت نام از طریق تلفن را به عنوان مثال در نظر می گیریم. روی [ تلفن] کلیک کنید
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


مرحله 3: [ کد کشور خود] ، [شماره تلفن خود] را وارد کنید و [یک رمز ورود برای ورود به سیستم] تنظیم کنید
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

مرحله 4: اگر توسط دیگران دعوت شده اید، روی [ افزودن کد دعوت] کلیک کنید و [کد ارجاع خود را ] وارد کنید . اگر نه، فقط از این بخش رد شوید.
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

مرحله 5: [ قرارداد کاربر و خط مشی خصوصی] را بررسی کنید
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

مرحله 6: روی [ ثبت نام] کلیک کنید . سپس صفحه تأیید تلفن را مشاهده خواهید کرد.
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

مرحله 7: تلفن خود را بررسی کنید و [ کد تأیید تلفن] شش رقمی را وارد کنید ، و روی [ ارسال] کلیک کنید
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

تبریک، آماده
اید! اکنون می توانید به BitMart دسترسی داشته باشید و تجارت ارزهای دیجیتال مورد علاقه خود را شروع کنید!

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMartبرای ایمن سازی بهتر امنیت حساب و دارایی های شما، از کاربران خود می خواهیم که احراز هویت دو مرحله ای را در اسرع وقت تکمیل کنند.

نحوه ثبت حساب BitMart [موبایل]

از طریق اپلیکیشن BitMart ثبت نام کنید

مرحله 1: برنامه BitMart [ BitMart App IOS ] یا [ BitMart App Android ] را که دانلود کرده اید باز کنید، روی [ نماد سمت چپ بالا] کلیک کنید .

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


مرحله 2 : روی [ ورود به سیستم] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


مرحله 3 : روی [ ثبت نام] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMartمرحله 4 : می توانید از طریق ایمیل یا موبایل ثبت نام کنید. در اینجا ما ثبت نام از طریق ایمیل را به عنوان مثال در نظر می گیریم. روی [ ایمیل] کلیک کنید .

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


مرحله 5: [آدرس ایمیل خود را] وارد کرده و [ یک رمز ورود برای ورود] تنظیم کنید .

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


مرحله 6: اگر توسط دیگران دعوت شده اید، روی [ افزودن کد دعوت] کلیک کنید و [کد ارجاع خود را ] وارد کنید . اگر نه، فقط از این بخش رد شوید.

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


مرحله 7: [ توافقنامه کاربر و خط مشی خصوصی] را بررسی کنید

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


مرحله 8: روی [ Sign Up] کلیک کنید . سپس صفحه تأیید ایمیل را مشاهده خواهید کرد .

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


مرحله 9: ایمیل ثبت شده خود را بررسی کنید و [ کد تأیید ایمیل] شش رقمی را وارد کنید و روی [ ارسال] کلیک کنید

تبریک می گویم، شما آماده اید! اکنون می توانید به BitMart دسترسی داشته باشید و تجارت ارزهای دیجیتال مورد علاقه خود را شروع کنید!

برای ایمن سازی بهتر معاملات خود در BitMart، از کاربران خود می خواهیم که یک بار احراز هویت دو مرحله ای را تکمیل کنند.

ثبت نام از طریق وب موبایل (H5)

مرحله 1: bitmart.com را در تلفن خود باز کنید، روی [ Get Started] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


مرحله 2 : می توانید از طریق ایمیل یا موبایل ثبت نام کنید. در اینجا ما ثبت نام از طریق ایمیل را به عنوان مثال در نظر می گیریم. روی [ ایمیل] کلیک کنید .

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


مرحله 3 : [ آدرس ایمیل خود] را وارد کرده و [ یک رمز ورود برای ورود] تنظیم کنید .

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


مرحله 4: اگر توسط دیگران دعوت شده اید، روی [ افزودن کد دعوت] کلیک کنید و [کد ارجاع خود را ] وارد کنید . اگر نه، فقط از این بخش رد شوید.

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


مرحله 5: [ توافقنامه کاربر و خط مشی خصوصی] را بررسی کنید .

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMartمرحله 6: روی [ ثبت نام] کلیک کنید . سپس صفحه تأیید ایمیل را مشاهده خواهید کرد.

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


مرحله 7: ایمیل ثبت شده خود را بررسی کنید و [ کد تایید ایمیل] شش رقمی را وارد کنید و روی [ ارسال] کلیک کنید
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

تبریک می گویم، شما آماده اید! اکنون می توانید به BitMart دسترسی داشته باشید و تجارت ارزهای دیجیتال مورد علاقه خود را شروع کنید!

برای ایمن سازی بهتر معاملات خود در BitMart، از کاربران خود می خواهیم که یک بار احراز هویت دو مرحله ای را تکمیل کنند.

برنامه BitMart را دانلود کنید

برنامه BitMart iOS را دانلود کنید

1. با Apple ID خود وارد شوید، App Store را باز کنید، نماد جستجو را در گوشه سمت راست پایین انتخاب کنید. یا روی این پیوند کلیک کنید سپس آن را در تلفن خود باز کنید: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

2. [ BitMart] را در نوار جستجو وارد کنید و [search] را فشار دهید .
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

3. [GET] را برای دانلود فشار دهید.
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

4. پس از نصب، به صفحه اصلی بازگردید و برنامه Bitmart را باز کنید تا شروع کنید .

دانلود اپلیکیشن بیت مارت اندروید

1. فروشگاه Play را باز کنید، [BitMart] را در نوار جستجو وارد کنید و [search] را فشار دهید . یا روی این لینک کلیک کنید و سپس آن را در تلفن خود باز کنید: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

2. برای دانلود روی [Install] کلیک کنید .
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

3. برای شروع به صفحه اصلی خود برگردید و برنامه Bitmart را باز کنید .

سوالات متداول (FAQ) در مورد ثبت نام:

لغو اتصال یا بازنشانی My Google 2FA

اگر به طور تصادفی دسترسی به ایمیل، تلفن یا Google Authenticator خود را از دست دادید، لطفاً دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید تا Google 2FA خود را بازنشانی کنید.

برای باز کردن یا بازنشانی Google 2FA خود باید یک بلیط پشتیبانی ارسال کنید. برای شروع، مطمئن شوید که مدارک و اطلاعات زیر را همراه خود دارید:

1. شماره تلفن یا آدرس ایمیلی که برای ثبت نام در BitMart استفاده می کنید.

2. تصاویر جلو و پشت کارت شناسایی شما. (تصاویر و شماره شناسه باید خوانا باشند.)

3. عکسی از شما که جلوی کارت شناسایی خود را در دست گرفته اید و یادداشتی که درخواست پشتیبانی شما را مشخص می کند. (عکس سلفی قابل قبول نیست. عکس، شماره شناسنامه و یادداشت باید خوانا باشد.)

 • تاریخ و توضیح درخواست شما باید در یادداشت گنجانده شود، لطفاً به مثال زیر مراجعه کنید:
 • 20190601 (yyyy/mm/dd)، درخواست لغو پیوند Google 2FA در حساب BitMart من

4. اطلاعات مربوط به نام رمز دارای بیشترین دارایی در حساب BitMart شما یا هرگونه سوابق سپرده و برداشت. شما باید حداقل یک اطلاعات ارائه دهید. اکیداً توصیه می کنیم تا حد امکان اطلاعات بیشتری را ارائه دهید تا بتوانیم درخواست شما را سریعتر پردازش کنیم.

5. یک شماره تلفن یا آدرس ایمیل معتبر تا در صورت نیاز پشتیبانی مشتری ما با شما تماس بگیرد.

تمام اسناد و اطلاعات خود را از طریق مرکز پشتیبانی ارسال کنید: https://support.bmx.fund/hc/en-us/requests/new

لطفا توجه داشته باشید:

اگر احراز هویت (KYC) را برای حساب BitMart خود تکمیل نکرده اید و کل موجودی آن بیشتر از 0.1 BTC است، باید اطلاعات ذکر شده در شماره 3 بالا را ارائه دهید. اگر اطلاعات لازم را ارائه نکردید، درخواست شما برای لغو اتصال یا بازنشانی Google 2FA شما را رد می‌کنیم.

برنامه Google Authenticator را دانلود کنید

اندروید

برای استفاده از Google Authenticator در دستگاه Android خود، باید دارای Android نسخه 2.1 یا بالاتر باشد.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android خود، از Google Play دیدن کنید .
 2. Google Authenticator را جستجو کنید.
 3. اپلیکیشن را دانلود و نصب کنید.
آیفون آیپد

برای استفاده از Google Authenticator در iPhone، iPod Touch یا iPad خود، باید آخرین سیستم عامل دستگاه خود را داشته باشید. علاوه بر این، برای راه‌اندازی برنامه در آیفون خود با استفاده از کد QR، باید یک مدل 3G یا بالاتر داشته باشید.

 1. در iPhone یا iPad خود، از App Store دیدن کنید.
 2. Google Authenticator را جستجو کنید.
 3. اپلیکیشن را دانلود و نصب کنید.

راه اندازی برنامه Google Authenticator

اندروید
 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android خود، برنامه Google Authenticator را باز کنید.
 2. اگر اولین بار است که از Authenticator استفاده می‌کنید، روی Begin ضربه بزنید . برای افزودن حساب جدید، در پایین سمت راست، افزودن را انتخاب کنید .
 3. برای پیوند دادن دستگاه تلفن همراه خود به حساب خود:
  • استفاده از کد QR : اسکن بارکد را انتخاب کنید . اگر برنامه Authenticator نتواند یک برنامه اسکنر بارکد را در دستگاه تلفن همراه شما پیدا کند، ممکن است از شما خواسته شود که یکی را دانلود و نصب کنید. اگر می‌خواهید یک برنامه اسکنر بارکد نصب کنید تا بتوانید فرآیند راه‌اندازی را کامل کنید، Install را انتخاب کنید ، سپس مراحل نصب را طی کنید. پس از نصب برنامه، Google Authenticator را دوباره باز کنید، سپس دوربین خود را به سمت کد QR روی صفحه رایانه بگیرید.
  • استفاده از کلید مخفی : کلید ارائه شده را وارد کنید، سپس آدرس ایمیل حساب BitMart خود را در کادر "نام حساب را وارد کنید" وارد کنید. در مرحله بعد، کلید مخفی را در صفحه رایانه خود در زیر کد را وارد کنید . مطمئن شوید که کلید زمان را انتخاب کرده اید ، سپس افزودن را انتخاب کنید .
 4. برای آزمایش اینکه برنامه کار می کند، کد تأیید را در دستگاه تلفن همراه خود در کادر رایانه خود در زیر Enter c ode وارد کنید ، سپس روی تأیید کلیک کنید.
 5. اگر کد شما درست باشد، یک پیام تایید را مشاهده خواهید کرد. برای ادامه مراحل راه اندازی روی Done کلیک کنید . اگر کد شما نادرست است، سعی کنید یک کد تأیید جدید در دستگاه تلفن همراه خود ایجاد کنید و سپس آن را در رایانه خود وارد کنید. اگر هنوز مشکل دارید، ممکن است بخواهید بررسی کنید که زمان دستگاهتان درست است یا درباره مشکلات رایج مطالعه کنید.

آیفون آیپد

 1. در iPhone یا iPad خود، برنامه Google Authenticator را باز کنید.
 2. اگر این اولین باری است که از Authenticator استفاده می‌کنید، روی Begin setup ضربه بزنید . برای افزودن یک حساب جدید، در پایین سمت چپ، روی افزودن ضربه بزنید .
 3. برای پیوند دادن دستگاه تلفن همراه خود به حساب خود:
  • استفاده از بارکد : روی «Scan Barcode» ضربه بزنید و سپس دوربین خود را به سمت کد QR روی صفحه رایانه بگیرید.
  • استفاده از ورود دستی : روی «ورود دستی» ضربه بزنید و آدرس ایمیل حساب BitMart خود را وارد کنید. سپس، کلید مخفی روی صفحه کامپیوتر خود را در کادر زیر "کلید" وارد کنید. سپس، Time Based را روشن کنید و روی Done ضربه بزنید .
 4. اگر کد شما درست باشد، یک پیام تایید را مشاهده خواهید کرد. برای تایید روی Done کلیک کنید . اگر کد شما نادرست است، سعی کنید یک کد تأیید جدید در دستگاه تلفن همراه خود ایجاد کنید و سپس آن را در رایانه خود وارد کنید. اگر هنوز مشکل دارید، ممکن است بخواهید بررسی کنید که زمان دستگاهتان درست است یا درباره مشکلات رایج مطالعه کنید.

چگونه به حساب BitMart خود وارد شوید


چگونه به حساب BitMart خود وارد شوید [PC]

با ایمیل وارد شوید

1. از BitMart.com بازدید کنید ، [ ورود به سیستم] را انتخاب کنید
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

. 2. روی [ ایمیل ] نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart کلیک

کنید . سپس روی [ Sign in] کلیک کنید 4. اکنون صفحه تأیید ایمیل را مشاهده خواهید کرد . ایمیل خود را بررسی کنید و [ کد تایید ایمیل] شش رقمی را وارد کنید . سپس روی [Submit] کلیک کنید اکنون ورود خود را به حساب BitMart با ایمیل به پایان رساندید.
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

با تلفن وارد شوید

1. از BitMart.com دیدن کنید ، [ ورود به سیستم] را انتخاب کنید .
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

2. روی [ تلفن ] کلیک کنید . سپس روی [ ورود به سیستم] کلیک کنید 4. اکنون صفحه تأیید تلفن را مشاهده خواهید کرد . تلفن خود را بررسی کنید، یک تماس دریافتی دریافت خواهید کرد، سپس [ کد تأیید تلفن] شش رقمی را وارد کنید و روی [ ارسال] کلیک کنید اکنون ورود خود را به حساب BitMart با تلفن به پایان رساندید.
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


نحوه ورود به حساب BitMart [موبایل]

با موبایل وب وارد شوید

با ایمیل وارد شوید
1. از BitMart.com دیدن کنید . و روی نماد سمت راست بالا کلیک کنید ؛
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

2. روی [ ورود به سیستم]
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

کلیک کنید. 3. روی [ ایمیل] کلیک کنید
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

4. [ آدرس ایمیل خود] و [ رمز عبور خود] را وارد کنید، سپس روی [ ورود به سیستم] کلیک کنید
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

.سپس روی [ارسال ] کلیک کنید .
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

با تلفن وارد شوید

1. از BitMart.com دیدن کنید . و روی نماد سمت راست بالا کلیک کنید

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


2. روی [ ورود به سیستم] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


3. روی [ تلفن] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


4. [ کد کشور خود] ، [شماره تلفن خود] و [ گذرواژه خود] را وارد کنید ، سپس روی [ ورود به سیستم] کلیک کنید

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


5. تلفن خود را بررسی کنید، یک تماس دریافتی دریافت خواهید کرد، سپس [ کد تأیید تلفن] شش رقمی را وارد کنید، سپس روی [ارسال] کلیک کنید.

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


6. روی [ تایید] کلیک کنید تا ورود خود را با تلفن در وب موبایل تمام کنید.

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

با برنامه موبایل وارد شوید

با ایمیل وارد شوید
1. برنامه BitMart را که در تلفن خود دانلود کرده اید باز کنید. و روی نماد سمت چپ بالا کلیک کنید .
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart
2. روی [ ورود به سیستم]
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

کلیک کنید. 3. روی [ ایمیل] کلیک کنید
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart4. [ آدرس ایمیل خود] و [ رمز عبور خود را] وارد کنید.سپس روی [ ورود به سیستم ]
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

کلیک کنید . سپس بر روی [ارسال ] کلیک کنید .
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

با تلفن وارد شوید

1. برنامه BitMart را که در تلفن خود دانلود کرده اید باز کنید. و روی نماد سمت چپ بالا کلیک کنید .
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

2. روی [ ورود ] کلیک کنید .
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

3. روی [ تلفن همراه ] کلیک کنید
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

. یک تماس دریافتی دریافت خواهید کرد، سپس [ کد تأیید تلفن] شش رقمی را وارد کنید، سپس روی [ ارسال] کلیک کنید .
نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart


نحوه ثبت نام و ورود به حساب کاربری در BitMart

Thank you for rating.