• תקופת המבצע: ‫ ללא הגבלה
  • מבצעים: ‫ 20 BMX
  • תקופת המבצע: ‫ 1 שנה.
  • מבצעים: ‫ עמלה של 40%.
  • תקופת המבצע: ‫ ללא הגבלה
  • מבצעים: ‫ מ-5% ל-15%