• Peryòd pwomosyon: San limit
  • Pwomosyon: 20 BMX
  • Peryòd pwomosyon: 1 ane.
  • Pwomosyon: 40% Komisyon
  • Peryòd pwomosyon: San limit
  • Pwomosyon: Soti nan 5% a 15%