Ինչպես կատարել ինքնության ստուգում (KYC) ձեռնարկ BitMart-ում
Էքսկուրսավարներ

Ինչպես կատարել ինքնության ստուգում (KYC) ձեռնարկ BitMart-ում

Ձեզանից չի պահանջվում լրացնել ինքնության հաստատումը շուկաներին, ավանդներին և առևտրին հետևելու համար: Այնուամենայնիվ, ձեր և այլոց հաշիվներն ու ակտիվները անվտանգ պահելու համար ձեզնից...