• სარეკლამო პერიოდი: შეუზღუდავი
  • აქციები: 20 BMX
  • სარეკლამო პერიოდი: 1 წელი.
  • აქციები: 40% საკომისიო
  • სარეკლამო პერიოდი: შეუზღუდავი
  • აქციები: 5%-დან 15%-მდე