BitMart Пријавете се - BitMart North Macedonia - BitMart Северна Македонија

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart


Како да се најавите на BitMart

Како да се најавите на вашата сметка на BitMart [PC]


Пријавете се со е-пошта

1. Посетете го BitMart.com , изберете [ Најави се]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

2. Кликнете на [ Е-пошта]Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

3. Внесете ја [ вашата адреса за е-пошта] и [ вашата лозинка] ; потоа кликнете [ Пријавете се]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

4. Сега ќе ја видите страницата за потврда на е-пошта ; Проверете ја вашата е-пошта и внесете го шестцифрениот [ шифра за потврда на е-пошта] ; потоа кликнете [Поднеси]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

Сега завршивте со најавувањето на сметката BitMart со е-пошта.

Пријавете се со Телефон

1. Посетете го BitMart.com , изберете [ Најави се]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

2. Кликнете на [ Телефон]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

3. Внесете го [ шифрата на вашата земја] , [ вашиот телефонски број] и [ лозинката за најавување] ; потоа кликнете [ Најави се]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

4. Сега ќе ја видите страницата за верификација на телефонот ; Проверете го телефонот , ќе добиете дојдовен повик, потоа внесете го шестцифрениот [ код за потврда на телефонот] и кликнете [ Поднесете]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

Сега завршивте со најавувањето на сметката BitMart со телефон.

Како да се најавите на вашата сметка на BitMart [Mobile]

Пријавете се со Mobile Web

Пријавете се со е-пошта
1. Посетете го BitMart.com ; и кликнете на горната десна икона ;
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

2. Кликнете [ Најави се]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

3. Кликнете на [ Е-пошта]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

4. Внесете ја [ вашата е-адреса] и [вашата лозинка], потоа кликнете на [ Најави се]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

5. Проверете ја вашата е-пошта и внесете го шестцифрениот [ код за потврда на е-пошта]; потоа кликнете [Поднеси]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

6. Кликнете [ Потврди] за да го завршите најавувањето со е-пошта на мобилен веб.
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

Пријавете се со Телефон

1. Посетете го BitMart.com ; и кликнете на горната десна икона

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart


2. Кликнете на [ Најави се]

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart


3. Кликнете на [ Телефон]

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart


4. Внесете [ шифра на вашата земја] , [вашиот телефонски број] и [ вашата лозинка] , а потоа кликнете [ Најави се]

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart


5. Проверете го вашиот телефон , ќе добиете дојдовен повик, потоа внесете го шестцифрениот [ Phone Verification Code], а потоа кликнете [Submit]

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart


6. Кликнете на [ Потврди] за да го завршите најавувањето со Телефон на мобилен веб.

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

Пријавете се со мобилна апликација

Пријавете се со е-пошта
1. Отворете ја апликацијата BitMart што сте ја презеле на вашиот телефон; и кликнете на горната лева икона .
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart
2. Кликнете [ Најави се]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

3. Кликнете на [ Е-пошта]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart4. Внесете ја [ вашата e-mail адреса] и [ вашата лозинка];потоа кликнете [ Најави се]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

5. Проверете ја вашата е-пошта , и внесете го шестцифрениот [ код за потврда на е-пошта]; потоа кликнете [Поднеси]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart
6. Кликнете [ Потврди] за да го завршите најавувањето со е-пошта на мобилната апликација.
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

Пријавете се со Телефон

1. Отворете ја апликацијата BitMart што сте ја презеле на вашиот телефон; и кликнете на горната лева икона
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

2. Кликнете на [ Login]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

3. Кликнете на [ Mobile]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

4. Внесете го [ шифрата на вашата земја] , [ телефонскиот број] и [ вашата лозинка] , потоа кликнете [ Login]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

5. Проверете го вашиот телефон , ќе добиете дојдовен повик, потоа внесете го шестцифрениот [ Phone Verification Code], потоа кликнете [Submit]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

6. Кликнете [ Confirm] за да го завршите вашето најавување со телефон на мобилна апликација.
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

Преземете ја апликацијата BitMart

Преземете ја апликацијата BitMart iOS

1. Најавете се со вашиот Apple ID, отворете App Store, изберете ја иконата за пребарување во долниот десен агол; или кликнете на оваа врска, а потоа отворете ја на вашиот телефон: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart


2. Внесете [ BitMart] во лентата за пребарување и притиснете Search .

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart


3. Притиснете [GET] за да го преземете.

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart


4. По инсталацијата, вратете се на почетната страница и отворете ја апликацијата Bitmart за да започнете .

Преземете ја апликацијата BitMart Android

1. Отворете Play Store, внесете [ BitMart] во лентата за пребарување и притиснете Search; Или кликнете на оваа врска и отворете ја на вашиот телефон: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart


2. Кликнете [ Инсталирај] за да ја преземете;

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart


3. Вратете се на почетниот екран и отворете ја апликацијата Bitmart за да започнете .


Како да се повлечете во BitMart


Како да префрлите Crypto од BitMart на други платформи

Трансфер на средства од BitMart на други платформи [PC]

1. Посетете го BitMart.com , а потоа најавете се на вашата сметка на BitMart
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart


2. Поставете леб над вашата сметка во горниот десен агол на почетната страница и ќе видите паѓачко мени. Кликнете на [ Средства]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

3. Во делот [ Spot] , внесете ја монетата што сакате да ја повлечете или изберете ја паричката од паѓачката лента во лентата за пребарување, а потоа кликнете [ пребарување]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

Земете BTC како пример:
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

4. Кликнете на [повлекување]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

5. Изберете Управување со адреса
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

6. Ако поседувате криптовалута на други платформи и сакате да префрлите дигитални средства од BitMart на надворешни платформи, копирајте ја вашата адреса на паричникот на таа надворешна платформа:

  • Изберете паричка
  • Внесете ја вашата адреса на Wallet на таа надворешна платформа
  • Внесете Забелешки
  • Кликнете на [Додај]

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

7. Внесете ја вашата адреса на паричник , износ ; потоа кликнете [повлекување]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart
Забелешка:
Секоја паричка има своја адреса за повлекување, затоа ве молиме внимателно проверете ја вашата адреса за повлекување .
Проверете ја таксата за повлекување пред да кликнете [Повлечете]

Трансфер на средства од BitMart на други платформи [APP]

1. Отворете ја апликацијата BitMart на вашиот телефон, а потоа најавете се на вашата сметка на BitMart.
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

2. Кликнете на [Средства]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

3. Кликнете [Withdraw]

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

4. Внесете ја паричката што сакате да ја повлечете во лентата за пребарување, а потоа кликнете [ пребарување]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

Земете BTC како пример:
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

5. Внесете ја вашата адреса на паричник , износ ; потоа кликнете [повлекување]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart
Забелешка:
Секоја паричка има своја адреса за повлекување, затоа ве молиме внимателно проверете ја вашата адреса за повлекување .
Проверете ја таксата за повлекување пред да кликнете [Повлечете]

Како да повлечете пари од BitMart:

1. Посетете го BitMart.com , најавете се на вашата сметка на BitMart.

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart


2. Откако ќе се најавите на BitMart, кликнете на вашата сметка и потоа кликнете [Assets]
Како да се најавите и да се повлечете во BitMart


3. На страницата со средства , кликнете [Купи продавај] . И потоа кликнете [Пренеси] .

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

Овде користиме трансфер на USDT како пример:

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

4. Внесете го износот на средствата што сакате да ги префрлите од вашата Spot сметка на сметката Buy Sell . И потоа кликнете [Пренеси] .

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

5. Откако ќе ги префрлите средствата на вашата сметка Купи Продај, одете на страницата Купи Продај , кликнете на [Продади] . Изберете го токенот и внесете ја сумата што сакате да ја продадете.

Како да се најавите и да се повлечете во BitMart

6. Изберете од најдобрата понуда или други понуди препорачани од системот и завршете ја вашата исплата.

Совети:

  1. Продавајте крипто користејќи MoonPay. Кликнете овде за да дознаете како да продавате монети со MoonPay.
  2. Продавајте крипто користејќи Simplex. Кликнете овде за да дознаете како да продавате монети со Simplex.

Често поставувани прашања (ЧПП) за повлекување

Повлечете се на погрешна адреса

BitMart ќе го започне процесот на автоматско повлекување откако ќе потврдите да започнете со повлекување. За жал, не постои начин да се запре процесот штом ќе започне. Поради анонимноста на блокчејнот, BitMart не може да лоцира каде се испратени вашите средства. Ако по грешка сте ги испратиле монетите на погрешна адреса. Ви препорачуваме да дознаете кому му припаѓа адресата. Контактирајте со примачот ако е можно и преговарајте да ги вратите вашите средства.

Ако сте ги повлекле средствата на друга размена со неточна или празна ознака/задолжителен опис, ве молиме контактирајте ја берзата што прима со вашиот TXID за да организирате враќање на вашите средства.

Надоместоци за повлекување и минимално повлекување

За да ги проверите надоместоците за повлекување и минималното повлекување за секоја монета, ве молиме кликнете овде
Thank you for rating.