• Obdobie propagácie: Neobmedzené
  • Propagácie: 20 BMX
  • Obdobie propagácie: 1 rok.
  • Propagácie: 40% provízia
  • Obdobie propagácie: Neobmedzené
  • Propagácie: Od 5 % do 15 %