BitMart Partnerský program - BitMart Slovakia - BitMart Slovenčina

Ako sa pripojiť k pridruženému programu a stať sa partnerom v BitMart


Váš odporúčací účet

Krok 1 : Používatelia webových stránok po prihlásení kliknite na položku [Získať 70 % províziu] , keď umiestnite kurzor myši na svoju e-mailovú adresu na webovej lokalite. Pre používateľov APP sa prihláste a kliknite na [Invite Friends] v BitMart APP.

Ako sa pripojiť k pridruženému programu a stať sa partnerom v BitMart

Ako sa pripojiť k pridruženému programu a stať sa partnerom v BitMart


Krok 2 : Pre používateľov webových stránok prejdite nadol do sekcie [My Sharing Method] . Z tejto stránky môžete skopírovať svoj odporúčací odkaz a poslať ho svojim priateľom. Pre používateľov APP kliknite na [POZVÁNIŤ TERAZ] .

Ako sa pripojiť k pridruženému programu a stať sa partnerom v BitMart

Ako sa pripojiť k pridruženému programu a stať sa partnerom v BitMart


Krok 3 : Vaši priatelia môžu kliknúť na odporúčací odkaz (alebo zadať odporúčací kód pri registrácii) a zaregistrovať si účet BitMart.

Po dokončení všetkých vyššie uvedených krokov máte všetko pripravené! Začnete zarábať provízie z obchodných poplatkov vašich priateľov (na BitMart Spot a Futures) počas platného obdobia.

Tipy: Čím viac odporúčaní máte, tým viac provízií dostanete! Užite si to!

Máte bohaté zdroje? Spravovať svoje vlastné mediálne platformy? Prihláste sa teraz, aby ste sa stali našim Channel Partnerom pre vyššiu províziu (až 70 %) a zľavu z obchodného poplatku (až 15 %) za vaše odporúčania.

Program odporúčaní BitMart

BitMart oficiálne upgraduje program odporúčaní 23. apríla 2020. Odvtedy môžu používatelia získavať provízie od rozhodcov na trhoch Spot a Contracts pomocou rovnakého kódu odporúčania. Na zmluvy BitMart Spot a BitMart sa budú vzťahovať odlišné pravidlá.


BitMart Spot

1. Obdobie zárobku každého rozhodcu je 1 rok. Používateľ A napríklad pozve používateľa B, aby sa zaregistroval na BitMart 30. júna 2018, potom môže používateľ A zarábať provízie z obchodných poplatkov používateľa B do 30. júna 2019.

2. Odporúčajúci môže zarobiť dve úrovne provízií s 30 % za úroveň 1 a 10 % za úroveň 2. Používateľ A napríklad pozve používateľa B, aby sa zaregistroval v BitMart a neskôr Používateľ B pozve používateľa C, aby sa zaregistroval v BitMart. Potom môže používateľ A získať 30 % obchodných poplatkov používateľa B a 10 % obchodných poplatkov používateľa C ako provízie.

3. V tabuľke nižšie nájdete úrovne provízií a zodpovedajúce obdobia zárobkov.

úroveň Sadzba provízie Obdobie zárobku
Komisia od priamych rozhodcov 30 % 1 rok
Provízie od podrozhodcov 10%


Podmienky

1. Každý používateľ BitMart bude mať jedinečný odkaz/kód. Pomocou tohto odkazu/kódu môžu refereri získavať provízie od rozhodcov na spotovom trhu aj na trhu kontraktov súčasne.

2. Nižšie skontrolujte, či máte nárok na provízie týkajúce sa vašich existujúcich rozhodcov (tých, ktorí sa zaregistrovali pomocou vášho odporúčacieho odkazu/kódu pred aktualizáciou programu).

Ak je obdobie medzi dátumom registrácie rozhodcu a 23. apríla 2020 ≤ 365 dní, odporúčateľ môže získať provízie z obchodných poplatkov rozhodcu na BitMart Spot a BitMart kontraktoch.

Ak je obdobie medzi dátumom registrácie rozhodcu a 23. apríla 2020 > 365 dní, odporúčateľ nemôže od rozhodcu získať žiadne provízie.

Pre vašich nových rozhodcov (tých, ktorí sa zaregistrovali pomocou vášho odporúčacieho odkazu/kódu po inovácii programu), skontrolujte dve vyššie uvedené tabuľky pre úrovne provízií a obdobia zárobkov.

3. Provízie budú generované každých 24 hodín (00:00 - 24:00 UTC) a vydané používateľovi (refererovi) podľa aktuálneho výmenného kurzu nasledujúceho dňa.

4. Používatelia a kanáloví partneri, ktorých správanie porušuje pravidlá BitMart Risk Control, nebudú mať nárok na žiadne provízie. Objem obchodov odstránený z dôvodu porušenia pravidiel sa nebude započítavať do mesačného hodnotenia obchodných partnerov.

5. Používanie duplicitných alebo falošných účtov na sebapozývanie NIE JE povolené. BitMart diskvalifikuje všetky účty, ktoré porušujú pravidlá, zo zarábania provízií alebo poskytovania zľavy z obchodného poplatku.

Thank you for rating.