• Muddada Dallacaadda: Aan xad lahayn
  • Dalacsiin: 20 BMX
  • Muddada Dallacaadda: 1 sano
  • Dalacsiin: 40% Komishanka
  • Muddada Dallacaadda: Aan xad lahayn
  • Dalacsiin: Laga bilaabo 5% ilaa 15%