• Periudha e promovimit: E pakufizuar
  • Promovimet: 20 BMX
  • Periudha e promovimit: 1 vit.
  • Promovimet: Komisioni 40%.
  • Periudha e promovimit: E pakufizuar
  • Promovimet: Nga 5% në 15%