BitMart Programi i Filialit - BitMart Albania - BitMart Shqipëria

Si të bashkoheni në Programin e Filialeve dhe të bëheni Partner në BitMart


Llogaria juaj e referimit

Hapi 1 : Për përdoruesit e faqes në internet, pasi të identifikoheni, klikoni [Fito 70% komision] kur qëndroni pezull mbi adresën tuaj të emailit në uebsajt. Për përdoruesit e APP-së, identifikohuni dhe klikoni [Ftoni miqtë] në BitMart APP.

Si të bashkoheni në Programin e Filialeve dhe të bëheni Partner në BitMart

Si të bashkoheni në Programin e Filialeve dhe të bëheni Partner në BitMart


Hapi 2 : Për përdoruesit e faqes në internet, lëvizni poshtë në seksionin [My Sharing Method] . Nga kjo faqe mund të kopjoni lidhjen tuaj të referimit dhe t'ua dërgoni miqve tuaj. Për përdoruesit e APP-së, klikoni [FTO TANI] .

Si të bashkoheni në Programin e Filialeve dhe të bëheni Partner në BitMart

Si të bashkoheni në Programin e Filialeve dhe të bëheni Partner në BitMart


Hapi 3 : Miqtë tuaj mund të klikojnë në lidhjen e referimit (ose të futin kodin e referimit kur regjistrohen) dhe të regjistrohen për një llogari BitMart.

Pasi të keni përfunduar të gjitha hapat e mësipërm, jeni gati! Ju do të filloni të fitoni komisione nga tarifat e tregtimit të miqve tuaj (në BitMart Spot dhe Futures) gjatë periudhës së vlefshme.

Këshilla: Sa më shumë referime të keni, aq më shumë komisione do të merrni! Kënaquni!

Keni burime të pasura? Menaxhoni platformat tuaja mediatike? Aplikoni tani për të qenë Partneri ynë i Kanalit për normë më të lartë komisioni (deri në 70%) dhe zbritje të tarifës së tregtimit (deri në 15%) për referimet tuaja.

Programi i referimit BitMart

BitMart do të përmirësojë zyrtarisht programin e referimit më 23 prill 2020. Që atëherë, përdoruesit mund të fitojnë komisione nga gjyqtarët në tregjet Spot dhe Kontrata duke përdorur të njëjtin kod referimi. Rregulla të ndryshme do të zbatohen për kontratat BitMart Spot dhe BitMart.


BitMart Spot

1. Periudha e fitimit për çdo gjyqtar është 1 vit. Për shembull, Përdoruesi A fton Përdoruesin B të regjistrohet në BitMart më 30 qershor 2018, më pas Përdoruesi A mund të fitojë komisione nga tarifat e tregtimit të Përdoruesit B deri më 30 qershor 2019.

2. Referruesi mund të fitojë dy nivele komisionesh me 30% për nivelin 1 dhe 10% për nivelin 2. Për shembull, Përdoruesi A fton Përdoruesin B të regjistrohet në BitMart dhe më vonë Përdoruesi B fton Përdoruesin C të regjistrohet në BitMart. Pastaj Përdoruesi A mund të fitojë 30% të tarifave të tregtimit të Përdoruesit B dhe 10% të tarifave të tregtimit të Përdoruesit C si komisione.

3. Kontrolloni tabelën e mëposhtme për nivelet e komisionit dhe periudhat përkatëse të fitimit.

Niveli Norma e komisionit Periudha e fitimit
Komisioni nga gjyqtarët e drejtpërdrejtë 30% 1 vit
Komisionet nga Nëngjyqtarët 10%


Termat dhe Kushtet

1. Çdo përdorues i BitMart do të ketë një lidhje/kod unik referimi. Me këtë lidhje/kod, referuesit mund të fitojnë komisione nga gjyqtarët si në tregun Spot ashtu edhe në tregun e kontratave në të njëjtën kohë.

2. Ju lutemi kontrolloni më poshtë për pranueshmërinë e komisioneve në lidhje me gjyqtarët tuaj ekzistues (ata që janë regjistruar me lidhjen/kodin tuaj të referimit përpara përmirësimit të programit).

Nëse periudha ndërmjet datës së regjistrimit të gjyqtarit dhe 23 Prill 2020 ≤ 365 ditë, referuesi mund të fitojë komisione nga tarifat e tregtimit të arbitrit si për kontratat BitMart Spot ashtu edhe për BitMart.

Nëse periudha ndërmjet datës së regjistrimit të gjyqtarit dhe 23 Prill 2020 është 365 ditë, referuesi nuk mund të fitojë asnjë komision nga arbitri.

Për gjyqtarët tuaj të rinj (ata që u regjistruan me lidhjen/kodin tuaj të referimit pas përmirësimit të programit), ju lutemi kontrolloni dy tabelat e mësipërme për nivelet e komisionit dhe periudhat e fitimit.

3. Komisionet do të krijohen çdo 24 orë (00:00 - 24:00 UTC) dhe do t'i lëshohen përdoruesit (referuesit) me kursin aktual të këmbimit ditën në vijim.

4. Përdoruesit dhe partnerët e kanalit, sjelljet e të cilëve shkelnin rregullat e kontrollit të rrezikut BitMart, nuk do të jenë të pranueshëm për asnjë komision. Vëllimi i tregtimit që hiqet për shkak të shkeljeve nuk do të llogaritet në vlerësimin mujor të partnerëve të kanalit.

5. Përdorimi i llogarive të kopjuara ose të rreme për të vetë-ftuar NUK lejohet. BitMart do të skualifikojë çdo llogari që shkel rregullat nga fitimi i komisioneve ose dhënia e zbritjes së tarifës së tregtimit.

Thank you for rating.