• Период промоције: Неограничено
  • Промоције: 20 БМКС
  • Период промоције: 1 година.
  • Промоције: 40% провизије
  • Период промоције: Неограничено
  • Промоције: Од 5% до 15%