• Kipindi cha Utangazaji: Bila kikomo
  • Matangazo: 20 BMX
  • Kipindi cha Utangazaji: 1 mwaka.
  • Matangazo: Tume ya 40%.
  • Kipindi cha Utangazaji: Bila kikomo
  • Matangazo: Kutoka 5% hadi 15%