BitMart ลงทะเบียน - BitMart Thailand - BitMart ประเทศไทย

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


วิธีลงทะเบียนบัญชีใน BitMart


วิธีลงทะเบียนบัญชี BitMart [PC]

ลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมล

ขั้นตอนที่ 1:ไป ที่ https://www.bitmart.com แล้วคลิก [ เริ่มต้น]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

ขั้นตอนที่ 2: คุณสามารถลงทะเบียนด้วย อีเมลหรือ มือถือ ที่นี่เราใช้การลงทะเบียนทาง อีเมลเป็นตัวอย่าง คลิก [ อีเมล]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

ขั้นตอนที่ 3: ป้อน[ ที่อยู่อีเมลของคุณ]และตั้งค่า[ รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

ขั้นตอนที่ 4: หากคุณได้รับเชิญจากผู้อื่น คลิก [ เพิ่มรหัสเชิญ] และป้อน[รหัสอ้างอิงของคุณ ] ถ้าไม่ใช่ ให้ข้ามส่วนนี้ไป

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMartวิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบ [ ข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายส่วนตัว]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

ขั้นตอนที่ 6: คลิก[ ลงทะเบียน ] จากนั้นคุณจะเห็นหน้าการยืนยันอีเมล

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

ขั้นตอนที่ 7:ตรวจสอบ[ อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ]และป้อนตัวเลขหกหลัก[ รหัสยืนยันอีเมล]แล้วคลิก [ ส่ง]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

ยินดีด้วย คุณพร้อมแล้ว! ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึง BitMart และเริ่มซื้อขาย cryptos ที่คุณชื่นชอบได้แล้ว!

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMartเพื่อรักษาความปลอดภัยบัญชีและทรัพย์สินของคุณให้ดียิ่งขึ้น เรากำหนดให้ผู้ใช้ของเราทำการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 1:ไป ที่ https://www.bitmart.com แล้วคลิก [ เริ่มต้น]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


ขั้นตอนที่ 2: คุณสามารถ ลงทะเบียนด้วย อีเมลหรือโทรศัพท์ ที่นี่เราใช้การลงทะเบียนทางโทรศัพท์เป็นตัวอย่าง คลิก [ โทรศัพท์]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


ขั้นตอนที่ 3: ป้อน[รหัสประเทศของคุณ] , [หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ] และตั้งค่า[รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

ขั้นตอนที่ 4: หากคุณได้รับเชิญจากผู้อื่น ให้คลิก [ เพิ่มรหัสคำเชิญ] และป้อน[รหัสอ้างอิงของคุณ ] ถ้าไม่ใช่ ให้ข้ามส่วนนี้ไป
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบ [ ข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายส่วนตัว]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

ขั้นตอนที่ 6: คลิก[ ลงทะเบียน ] จากนั้นคุณจะเห็นหน้าการยืนยันทางโทรศัพท์
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณ และป้อน [ รหัสยืนยันโทรศัพท์]หกหลักแล้วคลิก [ ส่ง]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

ยินดีด้วย
คุณพร้อมแล้ว! ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึง BitMart และเริ่มซื้อขาย cryptos ที่คุณชื่นชอบได้แล้ว!

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMartเพื่อรักษาความปลอดภัยบัญชีและทรัพย์สินของคุณให้ดียิ่งขึ้น เรากำหนดให้ผู้ใช้ของเราทำการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

วิธีลงทะเบียนบัญชี BitMart [มือถือ]

ลงทะเบียนผ่านแอพ BitMart

ขั้นตอนที่ 1:เปิดแอป BitMart [ BitMart App IOS ] หรือ [ BitMart App Android ] ที่คุณดาวน์โหลด คลิก[ ไอคอนด้านซ้ายบน ]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


ขั้นตอนที่ 2 : คลิก [ เข้าสู่ระบบ]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


ขั้นตอนที่ 3 : คลิก [ ลงทะเบียน]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMartขั้นตอนที่ 4 : คุณสามารถลงทะเบียนทาง อีเมลหรือ มือถือ ที่นี่เราใช้การลงทะเบียนทาง อีเมลเป็นตัวอย่าง คลิก [ อีเมล ]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


ขั้นตอนที่ 5: ป้อน[ที่อยู่อีเมลของคุณ]และตั้งค่า[ รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ ]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


ขั้นตอนที่ 6: หากคุณได้รับเชิญจากผู้อื่น คลิก [ เพิ่มรหัสเชิญ] และป้อน[รหัสอ้างอิงของคุณ ] ถ้าไม่ใช่ ให้ข้ามส่วนนี้ไป

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบ [ ข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายส่วนตัว]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


ขั้นตอนที่ 8: คลิก [ลงทะเบียน] จากนั้นคุณจะเห็นหน้าการยืนยันอีเมล

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


ขั้นตอนที่ 9:ตรวจสอบอีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ และป้อนหกหลัก[ รหัสยืนยันอีเมล]แล้วคลิก[ ส่ง]

ยินดีด้วย คุณพร้อมแล้ว! ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึง BitMart และเริ่มซื้อขาย cryptos ที่คุณชื่นชอบได้แล้ว!

เพื่อให้การซื้อขายของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นที่ BitMart เรากำหนดให้ผู้ใช้ของเราทำการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัยให้เสร็จสมบูรณ์หนึ่งครั้ง

ลงทะเบียนผ่านเว็บมือถือ (H5)

ขั้นตอนที่ 1:เปิดbitmart.com บนโทรศัพท์ของคุณ คลิก[ เริ่มต้น]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


ขั้นตอนที่ 2 : คุณสามารถลงทะเบียนด้วย อีเมลหรือ มือถือ ที่นี่เราใช้การลงทะเบียนทาง อีเมลเป็นตัวอย่าง คลิก [ อีเมล ]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


ขั้นตอนที่ 3 : ป้อน[ ที่อยู่อีเมลของคุณ]และตั้งค่า[ รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ ]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


ขั้นตอนที่ 4: หากคุณได้รับเชิญจากผู้อื่น คลิก [ เพิ่มรหัสเชิญ] และป้อน[รหัสอ้างอิงของคุณ ] ถ้าไม่ใช่ ให้ข้ามส่วนนี้ไป

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบ [ ข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายส่วนตัว ]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMartขั้นตอนที่ 6:คลิก[ ลงทะเบียน ] จากนั้นคุณจะเห็นหน้าการยืนยันอีเมล

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


ขั้นตอนที่ 7:ตรวจสอบอีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ และป้อนหกหลัก[ รหัสยืนยันอีเมล]แล้วคลิก [ ส่ง]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

ยินดีด้วย คุณพร้อมแล้ว! ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึง BitMart และเริ่มซื้อขาย cryptos ที่คุณชื่นชอบได้แล้ว!

เพื่อให้การซื้อขายของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นที่ BitMart เรากำหนดให้ผู้ใช้ของเราทำการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัยให้เสร็จสมบูรณ์หนึ่งครั้ง

ดาวน์โหลดแอพ BitMart

ดาวน์โหลดแอพ BitMart iOS

1. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ เปิด App Store เลือกไอคอนค้นหาที่มุมล่างขวา หรือคลิกที่ลิงค์นี้แล้วเปิดบนโทรศัพท์ของคุณ: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

2. ป้อน [ BitMart] ในแถบค้นหาแล้วกด[ค้นหา ]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

3. กด[GET]เพื่อดาวน์โหลด
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

4. หลังจากการติดตั้ง ให้กลับไปที่หน้าแรกและเปิดแอพ Bitmart ของคุณเพื่อเริ่มต้น

ดาวน์โหลดแอพ BitMart สำหรับ Android

1. เปิด Play Store ป้อน[BitMart] ในแถบค้นหาแล้วกด[ค้นหา] ; หรือคลิกที่ลิงค์นี้แล้วเปิดบนโทรศัพท์ของคุณ: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

2. คลิก[ติดตั้ง] เพื่อดาวน์โหลด;
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

3. กลับไปที่หน้าจอหลักของคุณและเปิดแอพ Bitmart เพื่อเริ่มต้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการลงทะเบียน:

เลิกผูกหรือรีเซ็ต Google 2FA ของฉัน

หากคุณสูญเสียการเข้าถึงอีเมล โทรศัพท์ หรือ Google Authenticator โดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อรีเซ็ต Google 2FA ของคุณ

คุณต้องส่ง ตั๋ว สนับสนุน เพื่อยกเลิกการเชื่อมโยงหรือรีเซ็ต Google 2FA ของคุณ ในการเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารและข้อมูลต่อไปนี้กับคุณ:

1. หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ในการลงทะเบียนกับ BitMart

2. รูปถ่ายด้านหน้าและด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน (รูปภาพและเลขประจำตัวประชาชนต้องสามารถอ่านได้)

3. รูปถ่ายของคุณที่ถือด้านหน้าบัตรประจำตัวประชาชน และข้อความชี้แจงคำขอรับการสนับสนุนของคุณ (ไม่รับไม้เซลฟี่ รูปถ่าย เลขประจำตัวประชาชน และหมายเหตุ ต้องอ่านได้ชัดเจน)

 • ต้องระบุวันที่และคำอธิบายคำขอของคุณในหมายเหตุ โปรดดูตัวอย่างด้านล่าง:
 • 20190601 (yyyy/mm/dd) ขอให้ยกเลิกการเชื่อมโยง Google 2FA ในบัญชี BitMart ของฉัน

4. ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อโทเค็นที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในบัญชี BitMart ของคุณ หรือบันทึกการฝากและถอนใดๆ คุณต้องให้ข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งรายการ เราขอแนะนำให้คุณให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้เร็วขึ้น

5. หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องเพื่อให้ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราสามารถติดต่อคุณได้หากจำเป็น

ส่งเอกสารและข้อมูลทั้งหมดของคุณผ่านทางศูนย์สนับสนุน: https://support.bmx.fund/hc/en-us/requests/new

โปรดทราบ:

หากคุณไม่ได้ยืนยันตัวตน (KYC) สำหรับบัญชี BitMart ของคุณและคุณมียอดเงินรวมมากกว่า 0.1 BTC คุณต้องให้ข้อมูลที่กล่าวถึงใน #3 ข้างต้น หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นใดๆ เราจะปฏิเสธคำขอยกเลิกการผูกมัดหรือรีเซ็ต Google 2FA ของคุณ

ดาวน์โหลดแอป Google Authenticator

แอนดรอยด์

หากต้องการใช้ Google Authenticator บนอุปกรณ์ Android อุปกรณ์นั้นจะต้องใช้ Android เวอร์ชัน 2.1 หรือใหม่กว่า

 1. บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณ ให้ไปที่ Google Play
 2. ค้นหา Google Authenticator
 3. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น
ไอโฟน ไอแพด

หากต้องการใช้ Google Authenticator บน iPhone, iPod Touch หรือ iPad คุณต้องมีระบบปฏิบัติการล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ ในการตั้งค่าแอพบน iPhone ของคุณโดยใช้รหัส QR คุณต้องมีรุ่น 3G หรือใหม่กว่า

 1. บน iPhone หรือ iPad ให้ไปที่ App Store
 2. ค้นหา Google Authenticator
 3. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น

การตั้งค่าแอป Google Authenticator

แอนดรอยด์
 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอปพลิเคชัน Google Authenticator
 2. หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้ Authenticator ให้แตะ เริ่มต้น หากต้องการเพิ่มบัญชีใหม่ที่ด้านล่างขวา ให้ เลือกเพิ่ม
 3. ในการเชื่อมโยงอุปกรณ์มือถือของคุณกับบัญชีของคุณ:
  • การใช้คิวอาร์โค้ด : เลือก สแกนบาร์โค้ด หากแอป Authenticator ไม่พบแอปเครื่องสแกนบาร์โค้ดบนอุปกรณ์พกพาของคุณ คุณอาจได้รับแจ้งให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง หากคุณต้องการติดตั้งแอปเครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น ให้เลือก ติดตั้งจากนั้นทำตามขั้นตอนการติดตั้ง เมื่อติดตั้งแอปแล้ว ให้เปิด Google Authenticator อีกครั้ง จากนั้นเล็งกล้องไปที่คิวอาร์โค้ดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  • การใช้รหัสลับ : เลือก ป้อนรหัสที่ให้มาจากนั้นป้อนที่อยู่อีเมลของบัญชี BitMart ของคุณในช่อง "ป้อนชื่อบัญชี" จากนั้น ป้อนรหัสลับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณภายใต้ ป้อนรหัส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกที่จะสร้างคีย์ ตามเวลา จากนั้น เลือกเพิ่ม
 4. หากต้องการทดสอบว่าแอปพลิเคชันทำงานอยู่ ให้ป้อนรหัสยืนยันบนอุปกรณ์มือถือของคุณลงในช่องบนคอมพิวเตอร์ของคุณภายใต้ Enter c odeจากนั้นคลิก Verify
 5. หากรหัสของคุณถูกต้อง คุณจะเห็นข้อความยืนยัน คลิก เสร็จสิ้น เพื่อดำเนินการตั้งค่าต่อไป หากรหัสของคุณไม่ถูกต้อง ให้ลองสร้างรหัสยืนยันใหม่บนอุปกรณ์มือถือของคุณ จากนั้นป้อนรหัสนั้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณยังพบปัญหาอยู่ คุณอาจต้องตรวจสอบว่า เวลาบนอุปกรณ์ของคุณถูกต้อง หรืออ่านเกี่ยวกับ ปัญหาทั่วไป

ไอโฟน ไอแพด

 1. บน iPhone หรือ iPad ให้เปิดแอปพลิเคชัน Google Authenticator
 2. หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้ Authenticator ให้แตะ เริ่มการตั้งค่า หากต้องการเพิ่มบัญชีใหม่ที่ด้านขวาล่าง ให้ แตะเพิ่ม
 3. ในการเชื่อมโยงอุปกรณ์มือถือของคุณกับบัญชีของคุณ:
  • การใช้บาร์โค้ด : แตะ "สแกนบาร์โค้ด" จากนั้นเล็งกล้องไปที่คิวอาร์โค้ดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  • การใช้รายการด้วยตนเอง : แตะ "รายการด้วยตนเอง" และป้อนที่อยู่อีเมลของบัญชี BitMart ของคุณ จากนั้นป้อนรหัสลับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณลงในช่องใต้ "คีย์" ถัดไป เปิดตาม เวลา แล้วแตะ เสร็จสิ้น
 4. หากรหัสของคุณถูกต้อง คุณจะเห็นข้อความยืนยัน คลิก เสร็จสิ้น เพื่อยืนยัน หากรหัสของคุณไม่ถูกต้อง ให้ลองสร้างรหัสยืนยันใหม่บนอุปกรณ์มือถือของคุณ จากนั้นป้อนรหัสนั้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณยังพบปัญหาอยู่ คุณอาจต้องตรวจสอบว่า เวลาบนอุปกรณ์ของคุณถูกต้อง หรืออ่านเกี่ยวกับ ปัญหาทั่วไป

วิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชี BitMart ของคุณ


วิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชี BitMart ของคุณ [PC]

เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล

1. ไปที่ BitMart.comเลือก[ ลงชื่อเข้าใช้]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

2. คลิก [ อีเมล]วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

3. ป้อน[ ที่อยู่อีเมลของคุณ]และ[ รหัสผ่านของคุณ] ; จากนั้นคลิก [ ลงชื่อเข้าใช้]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

4. ตอนนี้ คุณจะเห็นหน้าการยืนยันอีเมล ; ตรวจสอบ อีเมลของคุณและป้อนหกหลัก [ รหัสยืนยันอีเมล] ; จากนั้นคลิก [ส่ง]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

ตอนนี้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี BitMart ด้วยอีเมลเรียบร้อยแล้ว

เข้าสู่ระบบด้วยโทรศัพท์

1. ไปที่ BitMart.comเลือก[ ลงชื่อเข้าใช้]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

2. คลิก [ โทรศัพท์]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

3. ป้อน [ รหัสประเทศของคุณ] , [ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ] และ[ รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบของคุณ] ; จากนั้นคลิก [ ลงชื่อเข้าใช้]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

4. ตอนนี้ คุณจะเห็นหน้าการยืนยันทางโทรศัพท์ ; ตรวจสอบ โทรศัพท์ของคุณ คุณจะได้รับสายเรียกเข้า จากนั้นป้อน [รหัสยืนยันโทรศัพท์] หกหลัก แล้วคลิก [ ส่ง]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

ตอนนี้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี BitMart ด้วยโทรศัพท์เสร็จแล้ว

วิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชี BitMart ของคุณ [มือถือ]

เข้าสู่ระบบด้วยเว็บมือถือ

เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล
1. เยี่ยมชมBitMart.com ; แล้วคลิกไอคอนด้านขวาบน ;
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

2. คลิก [ ลงชื่อเข้าใช้]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

3. คลิก[ อีเมล]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

4. ป้อน [ ที่อยู่อีเมลของคุณ] และ[ รหัสผ่านของคุณ]จากนั้นคลิก [ ลงชื่อเข้าใช้]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

5. ตรวจสอบ อีเมลของคุณและป้อนตัวเลขหกหลัก [ รหัสยืนยันอีเมล]; จากนั้นคลิก [ส่ง]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

6. คลิก [ ยืนยัน] เพื่อสิ้นสุดการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลบนเว็บบนมือถือ
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

เข้าสู่ระบบด้วยโทรศัพท์

1. เยี่ยมชมBitMart.com ; แล้วคลิกไอคอนด้านขวาบน

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


2. คลิก [ ลงชื่อเข้าใช้]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


3. คลิก[ โทรศัพท์]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


4. ป้อน [ รหัสประเทศของคุณ] , [ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ] และ[ รหัสผ่านของคุณ] จาก นั้นคลิก [ ลงชื่อเข้าใช้]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


5. ตรวจสอบ โทรศัพท์ของคุณ คุณจะได้รับสายเรียกเข้า จากนั้นป้อน รหัสยืนยันโทรศัพท์ หกหลัก จากนั้นคลิก [ ส่ง]

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart


6. คลิก[ ยืนยัน] เพื่อสิ้นสุดการเข้าสู่ระบบด้วยโทรศัพท์บนเว็บบนมือถือ

วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

เข้าสู่ระบบด้วยแอพมือถือ

เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล
1. เปิดแอพ BitMart ที่คุณดาวน์โหลดบนโทรศัพท์ของคุณ แล้วคลิกไอคอนซ้ายบน
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart
2.คลิก [ เข้าสู่ระบบ]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

3. คลิก[ อีเมล]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart4. ป้อน[ ที่อยู่อีเมลของคุณ]และ[ รหัสผ่านของคุณ];จากนั้นคลิก [ เข้าสู่ระบบ]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

5. ตรวจสอบ อีเมลของคุณและป้อนตัวเลขหกหลัก [ รหัสยืนยันอีเมล]; จากนั้นคลิก [ส่ง]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart
6. คลิก[ ยืนยัน] เพื่อสิ้นสุดการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลบนแอพมือถือ
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

เข้าสู่ระบบด้วยโทรศัพท์

1. เปิดแอพ BitMart ที่คุณดาวน์โหลดบนโทรศัพท์ของคุณ แล้วคลิกไอคอนซ้ายบน
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

2. คลิก [ เข้าสู่ระบบ]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

3. คลิก[ มือถือ]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

4. ป้อน [ รหัสประเทศของคุณ] , [ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ] และ[ รหัสผ่านของคุณ] จาก นั้นคลิก[ เข้าสู่ระบบ]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

5. ตรวจสอบ โทรศัพท์ของคุณ คุณจะได้รับสายเรียกเข้า จากนั้นป้อน [ รหัสยืนยันโทรศัพท์] หกหลัก จากนั้นคลิก[ส่ง]
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

6. คลิก[ ยืนยัน] เพื่อเสร็จสิ้นการเข้าสู่ระบบของคุณด้วย Phone on Mobile APP
วิธีลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบบัญชีใน BitMart

Thank you for rating.