• ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่ จำกัด
  • โปรโมชั่น: 20 บีเอ็ม
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ปี.
  • โปรโมชั่น: ค่าคอมมิชชั่น 40%
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่ จำกัด
  • โปรโมชั่น: จาก 5% ถึง 15%