• Rag'batlantirish davri: Cheksiz
  • Aktsiyalar: 20 BMX
  • Rag'batlantirish davri: 1 yil.
  • Aktsiyalar: 40% komissiya
  • Rag'batlantirish davri: Cheksiz
  • Aktsiyalar: 5% dan 15% gacha