Cách đăng ký BitMart Broker

Cách đăng ký BitMart Broker


Cách đăng ký tài khoản BitMart [PC]

Đăng ký bằng Địa chỉ Email

Bước 1: Truy cập https://www.bitmart.com và nhấp vào [ Bắt đầu]

Cách đăng ký BitMart Broker

Bước 2: bạn có thể đăng ký bằng Email hoặc Di động . Ở đây chúng tôi lấy "đăng ký bằng Email" làm ví dụ. Nhấp vào [ Email]

Cách đăng ký BitMart Broker

Bước 3: Nhập [ địa chỉ email của bạn] và đặt [ mật khẩu đăng nhập]

Cách đăng ký BitMart Broker

Bước 4: Nếu bạn được người khác mời, hãy nhấp vào [ Thêm mã mời] và nhập [mã giới thiệu của bạn] . Nếu không, chỉ cần bỏ qua phần này.

Cách đăng ký BitMart BrokerCách đăng ký BitMart Broker


Bước 5: Kiểm tra [ Thỏa thuận người dùng và Chính sách riêng tư]

Cách đăng ký BitMart Broker

Bước 6: Bấm vào [ Đăng ký] . Sau đó, bạn sẽ thấy trang Xác minh Email.

Cách đăng ký BitMart Broker

Bước 7: Kiểm tra [ email đã đăng ký của bạn] và nhập [ Mã xác minh email] gồm sáu chữ số và nhấp vào [ Gửi]

Cách đăng ký BitMart Broker

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất! Bây giờ bạn có thể truy cập BitMart và bắt đầu giao dịch tiền điện tử yêu thích của mình!

Cách đăng ký BitMart BrokerĐể đảm bảo an ninh tốt hơn cho tài khoản và tài sản của bạn, chúng tôi yêu cầu người dùng của mình hoàn thành xác thực hai yếu tố càng sớm càng tốt.

Đăng kí với số điện thoại

Bước 1: Truy cập https://www.bitmart.com và nhấp vào [ Bắt đầu]

Cách đăng ký BitMart Broker


Bước 2: Bạn có thể đăng ký bằng Email hoặc Điện thoại . Ở đây chúng tôi lấy "đăng ký bằng điện thoại" làm ví dụ. Nhấp vào [ Điện thoại]
Cách đăng ký BitMart Broker


Bước 3: Nhập [mã quốc gia của bạn] , [số điện thoại của bạn] và đặt [mật khẩu đăng nhập]
Cách đăng ký BitMart Broker

Bước 4: Nếu bạn được người khác mời, hãy nhấp vào [ Thêm mã mời] và nhập [mã giới thiệu của bạn] . Nếu không, chỉ cần bỏ qua phần này.
Cách đăng ký BitMart Broker

Cách đăng ký BitMart Broker

Bước 5: Kiểm tra [ Thỏa thuận người dùng và Chính sách riêng tư]
Cách đăng ký BitMart Broker

Bước 6: Nhấp vào [ Đăng ký] . Sau đó, bạn sẽ thấy trang Xác minh điện thoại.
Cách đăng ký BitMart Broker

Bước 7: Kiểm tra điện thoại của bạn và nhập [ Mã xác minh điện thoại] gồm sáu chữ số và nhấp vào [ Gửi]
Cách đăng ký BitMart Broker

Xin chúc mừng,
bạn đã hoàn tất! Bây giờ bạn có thể truy cập BitMart và bắt đầu giao dịch tiền điện tử yêu thích của mình!

Cách đăng ký BitMart BrokerĐể đảm bảo an ninh tốt hơn cho tài khoản và tài sản của bạn, chúng tôi yêu cầu người dùng của mình hoàn thành xác thực hai yếu tố càng sớm càng tốt.

Cách đăng ký tài khoản BitMart [Di động]

Đăng ký qua ứng dụng BitMart

Bước 1: Mở Ứng dụng BitMart [Ứng dụng BitMart IOS ] hoặc [ Ứng dụng BitMart Android ] mà bạn đã tải xuống, nhấp vào [ biểu tượng phía trên bên trái] .

Cách đăng ký BitMart Broker


Bước 2 : Nhấp vào [ Đăng nhập]

Cách đăng ký BitMart BrokerBước 3 : Nhấp vào [ Đăng ký]

Cách đăng ký BitMart Broker


Bước 4 : Bạn có thể đăng ký bằng Email hoặc Di động . Ở đây chúng tôi lấy "đăng ký bằng Email" làm ví dụ. Nhấp vào [ Email] .

Cách đăng ký BitMart Broker


Bước 5: Nhập [địa chỉ Email của bạn] và đặt [ mật khẩu đăng nhập] .

Cách đăng ký BitMart Broker


Bước 6: Nếu bạn được người khác mời, hãy nhấp vào [ Thêm mã mời] và nhập [mã giới thiệu của bạn] . Nếu không, chỉ cần bỏ qua phần này.

Cách đăng ký BitMart Broker


Bước 7: Kiểm tra [ Thỏa thuận người dùng và Chính sách riêng tư]

Cách đăng ký BitMart Broker


Bước 8: Nhấp vào [ Đăng ký] . Sau đó, bạn sẽ thấy trang Xác minh Email .

Cách đăng ký BitMart Broker


Bước 9: Kiểm tra email đã đăng ký của bạn và nhập [ Mã xác minh email] gồm sáu chữ số và nhấp vào [ Gửi]

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất! Bây giờ bạn có thể truy cập BitMart và bắt đầu giao dịch tiền điện tử yêu thích của mình!

Để bảo mật tốt hơn các giao dịch của bạn tại BitMart, chúng tôi yêu cầu người dùng của mình hoàn thành xác thực hai yếu tố một lần.

Đăng ký qua Web di động (H5)

Bước 1: Mở bitmart.com trên điện thoại của bạn, nhấp vào [ Bắt đầu]

Cách đăng ký BitMart Broker


Bước 2 : bạn có thể đăng ký bằng Email hoặc Di động . Ở đây chúng tôi lấy "đăng ký bằng Email" làm ví dụ. Nhấp vào [ Email] .

Cách đăng ký BitMart Broker


Bước 3 : Nhập [ địa chỉ Email của bạn] và đặt [ mật khẩu đăng nhập] .

Cách đăng ký BitMart Broker


Bước 4: Nếu bạn được người khác mời, hãy nhấp vào [ Thêm mã mời] và nhập [mã giới thiệu của bạn] . Nếu không, chỉ cần bỏ qua phần này.

Cách đăng ký BitMart Broker
Cách đăng ký BitMart BrokerBước 5: Kiểm tra [ Thỏa thuận người dùng và Chính sách riêng tư] .

Cách đăng ký BitMart Broker


Bước 6: Bấm vào [ Đăng ký] . Sau đó, bạn sẽ thấy trang Xác minh Email.

Cách đăng ký BitMart Broker


Bước 7: Kiểm tra email đã đăng ký của bạn và nhập [ Mã xác minh email] gồm sáu chữ số và nhấp vào [ Gửi]
Cách đăng ký BitMart Broker

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất! Bây giờ bạn có thể truy cập BitMart và bắt đầu giao dịch tiền điện tử yêu thích của mình!

Để bảo mật tốt hơn các giao dịch của bạn tại BitMart, chúng tôi yêu cầu người dùng của mình hoàn thành xác thực hai yếu tố một lần.

Tải xuống ứng dụng BitMart

Tải xuống ứng dụng BitMart iOS

1. Đăng nhập bằng ID Apple của bạn, mở App Store, Chọn biểu tượng tìm kiếm ở góc dưới cùng bên phải; hoặc Nhấp vào liên kết này sau đó mở nó trên điện thoại của bạn: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
Cách đăng ký BitMart Broker

2. Nhập [ BitMart] vào thanh tìm kiếm và nhấn [tìm kiếm] .
Cách đăng ký BitMart Broker

3. Nhấn [GET] để tải xuống.
Cách đăng ký BitMart Broker

4. Sau khi cài đặt, hãy quay lại trang chủ và mở Ứng dụng Bitmart của bạn để bắt đầu .

Tải xuống ứng dụng BitMart Android

1. Mở Cửa hàng Play, nhập [BitMart] vào thanh tìm kiếm và nhấn [tìm kiếm] ; Hoặc Nhấp vào liên kết này sau đó mở nó trên điện thoại của bạn: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
Cách đăng ký BitMart Broker

2. Nhấp vào [Cài đặt] để tải xuống;
Cách đăng ký BitMart Broker

3. Quay lại màn hình chính và mở Ứng dụng Bitmart của bạn để bắt đầu .

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Hủy liên kết hoặc Đặt lại Google 2FA của tôi

Nếu bạn vô tình mất quyền truy cập vào email, điện thoại hoặc Google Authenticator của mình, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để đặt lại Google 2FA của bạn.

Bạn cần phải gửi một vé hỗ trợ để unbind hoặc thiết lập lại Google 2FA của bạn. Để bắt đầu, hãy đảm bảo bạn có các tài liệu và thông tin sau:

1. Số điện thoại hoặc địa chỉ email bạn sử dụng để đăng ký trên BitMart.

2. Hình ảnh mặt trước và mặt sau của Thẻ ID của bạn. (Hình ảnh và số ID phải rõ ràng.)

3. Ảnh chụp bạn cầm mặt trước Chứng minh thư và ghi chú làm rõ yêu cầu hỗ trợ của bạn. (Không chấp nhận ảnh tự chụp. Ảnh, số ID và ghi chú phải rõ ràng.)

 • Ngày và lời giải thích về yêu cầu của bạn PHẢI được đưa vào ghi chú, vui lòng xem ví dụ bên dưới:
 • 20190601 (yyyy / mm / dd), yêu cầu hủy liên kết Google 2FA trong tài khoản BitMart của tôi

4. Thông tin về tên mã thông báo có nhiều tài sản nhất trong tài khoản BitMart của bạn HOẶC bất kỳ hồ sơ gửi và rút tiền nào. Bạn PHẢI cung cấp ít nhất một thông tin. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt để chúng tôi có thể xử lý yêu cầu của bạn nhanh hơn.

5. Số điện thoại hoặc địa chỉ email hợp lệ để bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu cần.

Gửi tất cả tài liệu và thông tin của bạn qua Trung tâm hỗ trợ: https://support.bmx.fund/hc/en-us/requests/new

Xin lưu ý:

Nếu bạn chưa hoàn thành Xác thực Danh tính (KYC) cho tài khoản BitMart của mình và bạn có tổng số dư lớn hơn 0,1 BTC, bạn PHẢI cung cấp thông tin được đề cập trong # 3 ở trên. Nếu bạn không cung cấp bất kỳ thông tin cần thiết nào, chúng tôi sẽ từ chối yêu cầu hủy liên kết hoặc đặt lại Google 2FA của bạn.

Tải xuống ứng dụng Google Authenticator

Android

Để sử dụng Google Authenticator trên thiết bị Android của bạn, thiết bị phải chạy Android phiên bản 2.1 trở lên.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn, hãy truy cập Google Play .
 2. Tìm kiếm Google Authenticator .
 3. Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

iPhone iPad

Để sử dụng Google Authenticator trên iPhone, iPod Touch hoặc iPad, bạn phải có hệ điều hành mới nhất cho thiết bị của mình. Ngoài ra, để thiết lập ứng dụng trên iPhone bằng mã QR, bạn phải có kiểu máy 3G trở lên.

 1. Trên iPhone hoặc iPad của bạn, hãy truy cập App Store.
 2. Tìm kiếm Google Authenticator .
 3. Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Thiết lập ứng dụng Google Authenticator

Android

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Authenticator.
 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Authenticator, hãy nhấn vào Bắt đầu . Để thêm tài khoản mới, ở dưới cùng bên phải, hãy chọn Thêm .
 3. Để liên kết thiết bị di động với tài khoản của bạn:
  • Sử dụng mã QR : Chọn Quét mã vạch . Nếu ứng dụng Authenticator không thể tìm thấy ứng dụng quét mã vạch trên thiết bị di động của bạn, bạn có thể được nhắc tải xuống và cài đặt một ứng dụng. Nếu bạn muốn cài đặt ứng dụng máy quét mã vạch để có thể hoàn tất quá trình thiết lập, hãy chọn Cài đặt , sau đó thực hiện quá trình cài đặt. Sau khi ứng dụng được cài đặt, hãy mở lại Google Authenticator, sau đó hướng máy ảnh của bạn vào mã QR trên màn hình máy tính của bạn.
  • Sử dụng khóa bí mật : Chọn Nhập khóa được cung cấp , sau đó nhập địa chỉ email của Tài khoản BitMart của bạn vào hộp "Nhập tên tài khoản". Tiếp theo, nhập khóa bí mật trên màn hình máy tính của bạn dưới mục Nhập mã . Đảm bảo rằng bạn đã chọn đặt khóa Dựa trên thời gian , sau đó chọn Thêm .
 4. Để kiểm tra xem ứng dụng có đang hoạt động hay không, hãy nhập mã xác minh trên thiết bị di động của bạn vào hộp trên máy tính của bạn bên dưới Nhập c ode , sau đó nhấp vào Xác minh.
 5. Nếu mã của bạn là chính xác, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận. Nhấp vào Xong để tiếp tục quá trình thiết lập. Nếu mã của bạn không chính xác, hãy thử tạo mã xác minh mới trên thiết bị di động, sau đó nhập mã đó vào máy tính của bạn. Nếu vẫn gặp sự cố, bạn có thể muốn xác minh rằng thời gian trên thiết bị của mình là chính xác hoặc đọc về các sự cố thường gặp .

iPhone iPad

 1. Trên iPhone hoặc iPad của bạn, hãy mở ứng dụng Google Authenticator.
 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Authenticator, hãy nhấn vào Bắt đầu thiết lập . Để thêm tài khoản mới, ở dưới cùng bên phải, nhấn vào Thêm .
 3. Để liên kết thiết bị di động với tài khoản của bạn:
  • Sử dụng mã vạch : Chạm vào "Quét mã vạch" và sau đó hướng máy ảnh của bạn vào mã QR trên màn hình máy tính của bạn.
  • Sử dụng Nhập thủ công : Nhấn vào "Nhập thủ công" và nhập địa chỉ email của Tài khoản BitMart của bạn. Sau đó, nhập khóa bí mật trên màn hình máy tính của bạn vào ô bên dưới "Chìa khóa". Tiếp theo, bật Dựa trên thời gian và nhấn vào Xong.
 4. Nếu mã của bạn là chính xác, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận. Nhấp vào Xong để xác nhận. Nếu mã của bạn không chính xác, hãy thử tạo mã xác minh mới trên thiết bị di động, sau đó nhập mã đó vào máy tính của bạn. Nếu vẫn gặp sự cố, bạn có thể muốn xác minh rằng thời gian trên thiết bị của mình là chính xác hoặc đọc về các sự cố thường gặp .
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!