Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart


Cách đăng nhập vào BitMart

Cách đăng nhập vào tài khoản BitMart của bạn [PC]

Đăng nhập bằng Email

1. Truy cập BitMart.com , chọn [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

2. Nhấp vào [ Email]Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

3. Nhập [ địa chỉ Email của bạn][ Mật khẩu của bạn] ; sau đó nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

4. Bây giờ bạn sẽ thấy trang Xác minh Email ; Kiểm tra email của bạn và nhập [ Mã xác minh email] gồm sáu chữ số ; sau đó nhấp vào [Gửi]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Bây giờ bạn đã hoàn tất việc đăng nhập vào Tài khoản BitMart bằng Email.

Đăng nhập bằng điện thoại

1. Truy cập BitMart.com , chọn [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

2. Nhấp vào [ Điện thoại]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

3. Nhập [ mã quốc gia của bạn] , [ số điện thoại của bạn][ mật khẩu đăng nhập của bạn] ; sau đó Nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

4. Bây giờ bạn sẽ thấy trang Xác minh Điện thoại ; Kiểm tra điện thoại của bạn , bạn sẽ nhận được một cuộc gọi đến, sau đó nhập sáu chữ số [ Mã xác minh điện thoại ] và Nhấp vào [ Gửi ]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Bây giờ bạn đã hoàn tất đăng nhập vào Tài khoản BitMart bằng Điện thoại.

Cách đăng nhập vào tài khoản BitMart của bạn [Di động]

Đăng nhập bằng Mobile Web

Đăng nhập bằng Email
1. Truy cập BitMart.com ; và nhấp vào biểu tượng phía trên bên phải ;
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

2. Nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

3. Nhấp vào [ Email]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

4. Nhập [ địa chỉ Email của bạn][mật khẩu của bạn], sau đó nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

5. Kiểm tra email của bạn và nhập [ Mã xác minh email] gồm sáu chữ số ; sau đó nhấp vào [Gửi]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

6. Nhấp vào [ Xác nhận] để hoàn tất đăng nhập bằng Email trên Mobile Web.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Đăng nhập bằng điện thoại

1. Truy cập BitMart.com ; và nhấp vào biểu tượng phía trên bên phải

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart


2. Nhấp vào [ Đăng nhập]

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart


3. Nhấp vào [ Điện thoại]

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart


4. Nhập [ mã quốc gia của bạn ] , [ số điện thoại của bạn ][ mật khẩu của bạn ] , sau đó nhấp vào [ Đăng nhập ]

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart


5. Kiểm tra điện thoại của bạn , bạn sẽ nhận được một cuộc gọi đến, sau đó nhập sáu chữ số [ Mã xác minh điện thoại ], sau đó nhấp vào [Gửi]

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart


6. Bấm [ Xác nhận ] để hoàn tất đăng nhập bằng Điện thoại trên Mobile Web.

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Đăng nhập bằng ứng dụng di động

Đăng nhập bằng Email
1. Mở Ứng dụng BitMart mà bạn đã tải xuống trên điện thoại của mình; và nhấp vào biểu tượng phía trên bên trái .
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart
2. Nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

3. Nhấp vào [ Email]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart4. Nhập [ Địa chỉ Email của bạn][ Mật khẩu của bạn];sau đó nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

5. Kiểm tra email của bạn và nhập [ Mã xác minh email] gồm sáu chữ số ; sau đó nhấp vào [Gửi]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart
6. Nhấp vào [ Xác nhận] để hoàn tất đăng nhập bằng Email trên Mobile APP.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Đăng nhập bằng điện thoại

1. Mở Ứng dụng BitMart mà bạn đã tải xuống trên điện thoại của mình; và nhấp vào biểu tượng phía trên bên trái
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

2. Nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

3. Nhấp vào [ Di động]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

4. Nhập [ mã quốc gia của bạn] , [ số điện thoại của bạn][ mật khẩu của bạn] , sau đó nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

5. Kiểm tra điện thoại của bạn , bạn sẽ nhận được một cuộc gọi đến, sau đó nhập sáu chữ số [ Mã xác minh điện thoại], sau đó nhấp vào [Gửi]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

6. Nhấp vào [ Xác nhận] để hoàn tất đăng nhập bằng Điện thoại trên Ứng dụng di động.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Tải xuống ứng dụng BitMart

Tải xuống ứng dụng BitMart cho iOS

1. Đăng nhập bằng ID Apple của bạn, mở App Store, Chọn biểu tượng tìm kiếm ở góc dưới cùng bên phải; hoặc Nhấp vào liên kết này rồi mở nó trên điện thoại của bạn: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart


2. Nhập [ BitMart] vào thanh tìm kiếm và nhấn tìm kiếm .

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart


3. Nhấn [GET] để tải xuống.

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart


4. Sau khi cài đặt, hãy quay lại trang chủ và mở Ứng dụng Bitmart của bạn để bắt đầu .

Tải xuống ứng dụng BitMart cho Android

1. Mở Cửa hàng Play, nhập [ BitMart] vào thanh tìm kiếm và nhấn tìm kiếm; Hoặc Nhấp vào liên kết này sau đó mở nó trên điện thoại của bạn: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart


2. Nhấp vào [ Cài đặt] để tải xuống;

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart


3. Quay lại màn hình chính và mở Ứng dụng Bitmart của bạn để bắt đầu .


Cách giao dịch tiền điện tử trong BitMart

Cách giao dịch tiền điện tử trong BitMart [PC]

1. Truy cập BitMart.com , sau đó Đăng nhập vào Tài khoản BitMart của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản BitMart, hãy đăng ký tại đây
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

2. Chuyển đến trang chính của BitMart . Nhấp vào [Điểm]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

3. Chọn [Chuẩn]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

4. Nhập mã thông báo bạn cần vào thanh tìm kiếm, sau đó nhấp vào Tìm kiếm và chọn cặp giao dịch bạn muốn.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Lấy BTC/USDT làm ví dụ:
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

5. Có hai cách để chọn một cặp giao dịch:

Tùy chọn 1 : Lệnh thị trường

 • Giá: lệnh sẽ được giao dịch nhanh chóng với giá thị trường hiện tại
 • Nhập số tiền
 • Sau đó chọn [Mua] hoặc [Bán]

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Lưu ý:
Lệnh thị trường không yêu cầu nhà giao dịch tự đặt giá đặt lệnh. Thay vào đó, lệnh sẽ được giao dịch nhanh chóng với giá thị trường hiện tại. Sau khi lệnh thị trường được gửi, giá thực hiện của lệnh không thể được đảm bảo mặc dù việc thực hiện lệnh có thể được đảm bảo. Giá thực hiện của lệnh sẽ dao động dưới ảnh hưởng của tình hình thị trường hiện tại. Bạn cần chú ý đến danh sách lệnh khi chọn lệnh thị trường, nếu không lệnh thị trường có vị thế lớn sẽ dẫn đến “đóng lệnh”. Nhà giao dịch chỉ cần điền “số lượng vị thế” khi gửi lệnh thị trường.

Tùy chọn 2: Lệnh giới hạn

 • Nhập Giá bạn muốn mua hoặc bán mã thông báo đó
 • Nhập Số lượng mã thông báo bạn muốn mua hoặc bán
 • Sau đó chọn [Mua] hoặc [Bán]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Lưu ý:
Lệnh giới hạn yêu cầu nhà giao dịch tự đặt giá đặt lệnh. Khi giá thị trường bằng với giá đặt lệnh, lệnh sẽ được thực hiện; khi giá thị trường cách xa giá đặt lệnh, lệnh sẽ không được thực hiện. Bằng cách gửi lệnh giới hạn, nhà giao dịch có thể kiểm soát chi phí mở vị thế bằng cách kiểm soát giá giao dịch của vị thế. Lệnh giới hạn sau khi được gửi sẽ hiển thị trong danh sách “lệnh hiện tại” để chờ giao dịch. Chỉ khi bất kỳ lệnh thị trường nào đáp ứng giá đặt lệnh xuất hiện thì lệnh giới hạn mới được giao dịch. Bạn có thể “hủy lệnh” bất cứ lúc nào trong danh sách “lệnh hiện tại” trước khi lệnh giới hạn không được giao dịch. Nhà giao dịch cần điền “giá đặt lệnh” và “số lượng vị thế” khi gửi lệnh giới hạn.


7. Bạn có thể xem lại đơn đặt hàng của mình tại [Lịch sử đặt hàng] . Nếu bạn muốn hủy đơn hàng:

 • Nhấp vào [Hủy bỏ]
 • Nhấp vào [Có]

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart


Cách giao dịch tiền điện tử trong BitMart [APP]

1. Mở Ứng dụng BitMart trên điện thoại của bạn, sau đó Đăng nhập vào Tài khoản BitMart của bạn.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

2. Nhấp vào [Thị trường]
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

3. Nhấp vào [Spot], sau đó nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

4. Nhập mã thông báo bạn cần vào thanh tìm kiếm, sau đó nhấp vào Tìm kiếm và chọn cặp giao dịch bạn muốn.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

5. Mua mã thông báo:

 • Nhấp vào [Mua]:

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart
Có hai cách để chọn một cặp giao dịch:

1. Lựa chọn 1: Lệnh thị trường
 • Nhấp vào thứ tự thả xuống, chọn [ M arker Order]

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

 • Bạn sẽ thấy "Lệnh thị trường":
  • Giá: lệnh sẽ được giao dịch nhanh chóng với giá thị trường hiện tại
  • Nhập Số lượng tiền điện tử bạn muốn mua
  • Sau đó chọn [Mua]

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Lưu ý:
Lệnh thị trường không yêu cầu nhà giao dịch tự đặt giá đặt lệnh. Thay vào đó, lệnh sẽ được giao dịch nhanh chóng với giá thị trường hiện tại. Sau khi lệnh thị trường được gửi, giá thực hiện của lệnh không thể được đảm bảo mặc dù việc thực hiện lệnh có thể được đảm bảo. Giá thực hiện của lệnh sẽ dao động dưới ảnh hưởng của tình hình thị trường hiện tại. Bạn cần chú ý đến danh sách lệnh khi chọn lệnh thị trường, nếu không lệnh thị trường có vị thế lớn sẽ dẫn đến “đóng lệnh”. Nhà giao dịch chỉ cần điền “số lượng vị thế” khi gửi lệnh thị trường.

2. Lựa chọn 2: Lệnh giới hạn
 • Nhấp vào đơn đặt hàng thả xuống, chọn [Lệnh giới hạn]

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

 • Bạn sẽ thấy "Lệnh giới hạn":
  • Nhập Giá bạn muốn mua mã thông báo
  • Nhập số lượng token muốn mua
  • Sau đó chọn [Mua]

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Lưu ý:
Lệnh giới hạn yêu cầu nhà giao dịch tự đặt giá đặt lệnh. Khi giá thị trường bằng với giá đặt lệnh, lệnh sẽ được thực hiện; khi giá thị trường cách xa giá đặt lệnh, lệnh sẽ không được thực hiện. Bằng cách gửi lệnh giới hạn, nhà giao dịch có thể kiểm soát chi phí mở vị thế bằng cách kiểm soát giá giao dịch của vị thế. Lệnh giới hạn sau khi được gửi sẽ hiển thị trong danh sách “lệnh hiện tại” để chờ giao dịch. Chỉ khi bất kỳ lệnh thị trường nào đáp ứng giá đặt lệnh xuất hiện thì lệnh giới hạn mới được giao dịch. Bạn có thể “hủy lệnh” bất cứ lúc nào trong danh sách “lệnh hiện tại” trước khi lệnh giới hạn không được giao dịch. Nhà giao dịch cần điền “giá đặt lệnh” và “số lượng vị thế” khi gửi lệnh giới hạn.

6. Bán mã thông báo:

 • Nhấp vào [Bán]:

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart
Có hai cách để chọn một cặp giao dịch:

1. Lựa chọn 1: Lệnh thị trường
 • Nhấp vào thứ tự thả xuống, chọn [ M arker Order]

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

 • Bạn sẽ thấy "Lệnh thị trường":
  • Giá: lệnh sẽ được giao dịch nhanh chóng với giá thị trường hiện tại
  • Nhập Số lượng tiền điện tử bạn muốn bán
  • Sau đó chọn [Bán]

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Lưu ý:
Lệnh thị trường không yêu cầu nhà giao dịch tự đặt giá đặt lệnh. Thay vào đó, lệnh sẽ được giao dịch nhanh chóng với giá thị trường hiện tại. Sau khi lệnh thị trường được gửi, giá thực hiện của lệnh không thể được đảm bảo mặc dù việc thực hiện lệnh có thể được đảm bảo. Giá thực hiện của lệnh sẽ dao động dưới ảnh hưởng của tình hình thị trường hiện tại. Bạn cần chú ý đến danh sách lệnh khi chọn lệnh thị trường, nếu không lệnh thị trường có vị thế lớn sẽ dẫn đến “đóng lệnh”. Nhà giao dịch chỉ cần điền “số lượng vị thế” khi gửi lệnh thị trường.

2. Lựa chọn 2: Lệnh giới hạn
 • Nhấp vào đơn đặt hàng thả xuống, chọn [Lệnh giới hạn]

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

 • Bạn sẽ thấy "Lệnh giới hạn":
  • Nhập Giá bạn muốn bán mã thông báo
  • Nhập Số lượng token bạn muốn bán
  • Sau đó chọn [Bán]

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Lưu ý:
Lệnh giới hạn yêu cầu nhà giao dịch tự đặt giá đặt lệnh. Khi giá thị trường bằng với giá đặt lệnh, lệnh sẽ được thực hiện; khi giá thị trường cách xa giá đặt lệnh, lệnh sẽ không được thực hiện. Bằng cách gửi lệnh giới hạn, nhà giao dịch có thể kiểm soát chi phí mở vị thế bằng cách kiểm soát giá giao dịch của vị thế. Lệnh giới hạn sau khi được gửi sẽ hiển thị trong danh sách “lệnh hiện tại” để chờ giao dịch. Chỉ khi bất kỳ lệnh thị trường nào đáp ứng giá đặt lệnh xuất hiện thì lệnh giới hạn mới được giao dịch. Bạn có thể “hủy lệnh” bất cứ lúc nào trong danh sách “lệnh hiện tại” trước khi lệnh giới hạn không được giao dịch. Nhà giao dịch cần điền “giá đặt lệnh” và “số lượng vị thế” khi gửi lệnh giới hạn.

7. Bạn có thể xem lại đơn đặt hàng của mình tại [Lịch sử đặt hàng] . Nếu bạn muốn hủy đơn hàng:

 • Nhấp vào [Hủy bỏ]

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch trên BitMart

Thank you for rating.
TRẢ LỜI NHẬN XÉT Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!