Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart


Cách đăng nhập vào BitMart


Cách đăng nhập vào tài khoản BitMart của bạn [PC]

Đăng nhập bằng Email

1. Truy cập BitMart.com , chọn [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

2. Nhấp vào [ Email]Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

3. Nhập [ địa chỉ Email của bạn][ Mật khẩu của bạn] ; sau đó nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

4. Bây giờ bạn sẽ thấy trang Xác minh Email ; Kiểm tra email của bạn và nhập [ Mã xác minh email] gồm sáu chữ số ; sau đó nhấp vào [Gửi]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

Bây giờ bạn đã hoàn tất việc đăng nhập vào Tài khoản BitMart bằng Email.

Đăng nhập bằng điện thoại

1. Truy cập BitMart.com , chọn [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

2. Nhấp vào [ Điện thoại]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

3. Nhập [ mã quốc gia của bạn] , [ số điện thoại của bạn][ mật khẩu đăng nhập của bạn] ; sau đó Nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

4. Bây giờ bạn sẽ thấy trang Xác minh Điện thoại ; Kiểm tra điện thoại của bạn , bạn sẽ nhận được một cuộc gọi đến, sau đó nhập sáu chữ số [ Mã xác minh điện thoại ] và Nhấp vào [ Gửi ]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

Bây giờ bạn đã hoàn tất đăng nhập vào Tài khoản BitMart bằng Điện thoại.

Cách đăng nhập vào tài khoản BitMart của bạn [Di động]

Đăng nhập bằng Mobile Web

Đăng nhập bằng Email
1. Truy cập BitMart.com ; và nhấp vào biểu tượng phía trên bên phải ;
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

2. Nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

3. Nhấp vào [ Email]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

4. Nhập [ địa chỉ Email của bạn][mật khẩu của bạn], sau đó nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

5. Kiểm tra email của bạn và nhập [ Mã xác minh email] gồm sáu chữ số ; sau đó nhấp vào [Gửi]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

6. Nhấp vào [ Xác nhận] để hoàn tất đăng nhập bằng Email trên Mobile Web.
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

Đăng nhập bằng điện thoại

1. Truy cập BitMart.com ; và nhấp vào biểu tượng phía trên bên phải

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart


2. Nhấp vào [ Đăng nhập]

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart


3. Nhấp vào [ Điện thoại]

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart


4. Nhập [ mã quốc gia của bạn ] , [ số điện thoại của bạn ][ mật khẩu của bạn ] , sau đó nhấp vào [ Đăng nhập ]

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart


5. Kiểm tra điện thoại của bạn , bạn sẽ nhận được một cuộc gọi đến, sau đó nhập sáu chữ số [ Mã xác minh điện thoại ], sau đó nhấp vào [Gửi]

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart


6. Bấm [ Xác nhận ] để hoàn tất đăng nhập bằng Điện thoại trên Mobile Web.

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

Đăng nhập bằng ứng dụng di động

Đăng nhập bằng Email
1. Mở Ứng dụng BitMart mà bạn đã tải xuống trên điện thoại của mình; và nhấp vào biểu tượng phía trên bên trái .
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart
2. Nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

3. Nhấp vào [ Email]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart4. Nhập [ Địa chỉ Email của bạn][ Mật khẩu của bạn];sau đó nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

5. Kiểm tra email của bạn và nhập [ Mã xác minh email] gồm sáu chữ số ; sau đó nhấp vào [Gửi]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart
6. Nhấp vào [ Xác nhận] để hoàn tất đăng nhập bằng Email trên Mobile APP.
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

Đăng nhập bằng điện thoại

1. Mở Ứng dụng BitMart mà bạn đã tải xuống trên điện thoại của mình; và nhấp vào biểu tượng phía trên bên trái
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

2. Nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

3. Nhấp vào [ Di động]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

4. Nhập [ mã quốc gia của bạn] , [ số điện thoại của bạn][ mật khẩu của bạn] , sau đó nhấp vào [ Đăng nhập]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

5. Kiểm tra điện thoại của bạn , bạn sẽ nhận được một cuộc gọi đến, sau đó nhập sáu chữ số [ Mã xác minh điện thoại], sau đó nhấp vào [Gửi]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

6. Nhấp vào [ Xác nhận] để hoàn tất đăng nhập bằng Điện thoại trên Ứng dụng di động.
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

Tải xuống ứng dụng BitMart

Tải xuống ứng dụng BitMart cho iOS

1. Đăng nhập bằng ID Apple của bạn, mở App Store, Chọn biểu tượng tìm kiếm ở góc dưới cùng bên phải; hoặc Nhấp vào liên kết này rồi mở nó trên điện thoại của bạn: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart


2. Nhập [ BitMart] vào thanh tìm kiếm và nhấn tìm kiếm .

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart


3. Nhấn [GET] để tải xuống.

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart


4. Sau khi cài đặt, hãy quay lại trang chủ và mở Ứng dụng Bitmart của bạn để bắt đầu .

Tải xuống ứng dụng BitMart cho Android

1. Mở Cửa hàng Play, nhập [ BitMart] vào thanh tìm kiếm và nhấn tìm kiếm; Hoặc Nhấp vào liên kết này sau đó mở nó trên điện thoại của bạn: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart


2. Nhấp vào [ Cài đặt] để tải xuống;

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart


3. Quay lại màn hình chính và mở Ứng dụng Bitmart của bạn để bắt đầu .


Cách xác minh tài khoản trong BitMart


Làm cách nào để xác minh tài khoản của tôi?

Bước 1: Di chuột qua email đăng ký của bạn ở trên cùng bên phải của trang chủ và bạn sẽ thấy menu thả xuống. Nhấp vào [Tài sản]

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

Bước 2: Trong phần [ Spot] , nhấp vào [Xác minh]

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

Bước 3: Trong loại tài khoản TRUNG CẤP, nhấp vào [NHẬN XÁC MINH] và hoàn tất việc điền thông tin xác minh tài khoản.

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

Sẽ mất tối đa 24 giờ để xác minh tài khoản của bạn được phê duyệt.

Làm cách nào để đặt xác thực hai yếu tố (2FA)?

Bước 1: Di chuột qua email đăng ký của bạn ở trên cùng bên phải của trang chủ và bạn sẽ thấy menu thả xuống. Nhấp vào [ Tài khoản]

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart


Bước 2: Cuộn xuống và bạn có thể thấy phần Cài đặt bảo mật . Nhấp vào [ Bật] cho Google Authenticator.

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

Bước 3:
Bạn sẽ thấy trang Google 2FA ràng buộc và làm theo hướng dẫn bên dưới.

Tải xuống Google 2FA:


Thiết bị Android:

- Yêu cầu: Để sử dụng Google Authenticator trên thiết bị Android của bạn, thiết bị phải chạy phiên bản Android 2.1 trở lên.
- Tải ứng dụng:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn, hãy truy cập Google Play .

 2. Tìm kiếm Google Authenticator .

 3. Tải xuống và cài đặt ứng dụng

iPhone, iPad:

- Yêu cầu: Để sử dụng Google Authenticator trên iPhone, iPod Touch hoặc iPad, bạn phải có hệ điều hành mới nhất cho thiết bị của mình. Ngoài ra, để thiết lập ứng dụng trên iPhone của bạn bằng mã QR, bạn phải có kiểu máy 3G trở lên.
- Tải ứng dụng:

 1. Trên iPhone hoặc iPad của bạn, hãy truy cập App Store.

 2. Tìm kiếm Google Authenticator .

 3. Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Thiết lập Google 2FA:

Thiết bị Android:
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn, hãy mở ứng dụng Google Authenticator.

 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Authenticator, hãy nhấn Bắt đầu . Để thêm tài khoản mới, ở dưới cùng bên phải, hãy chọn Thêm .

 3. Để liên kết thiết bị di động với tài khoản của bạn:

  • Sử dụng mã QR : Chọn Quét mã vạch . Nếu ứng dụng Authenticator không thể định vị ứng dụng quét mã vạch trên thiết bị di động của bạn, thì bạn có thể được nhắc tải xuống và cài đặt một ứng dụng. Nếu bạn muốn cài đặt ứng dụng máy quét mã vạch để có thể hoàn tất quy trình thiết lập, hãy chọn Cài đặt , sau đó thực hiện quy trình cài đặt. Sau khi ứng dụng được cài đặt, hãy mở lại Google Authenticator, sau đó hướng máy ảnh của bạn vào mã QR trên màn hình máy tính của bạn.

  • Sử dụng khóa bí mật : Chọn Nhập khóa được cung cấp , sau đó nhập địa chỉ email của Tài khoản BitMart của bạn vào hộp "Nhập tên tài khoản". Tiếp theo, nhập mã khóa bí mật trên màn hình máy tính của bạn dưới phần Nhập mã . Đảm bảo rằng bạn đã chọn làm khóa Dựa trên thời gian , sau đó chọn Thêm .

 4. Để kiểm tra xem ứng dụng có đang hoạt động hay không, hãy nhập mã xác minh trên thiết bị di động của bạn vào hộp trên máy tính bên dưới Nhập , sau đó nhấp vào Xác minh.

Nếu mã của bạn là chính xác, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận. Nhấn Done để tiếp tục quá trình thiết lập. Nếu mã của bạn không chính xác, hãy thử tạo mã xác minh mới trên thiết bị di động, sau đó nhập mã đó vào máy tính của bạn. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, bạn có thể muốn xác minh rằng thời gian trên thiết bị của mình là chính xác hoặc đọc về các vấn đề phổ biến.iPhone, iPad:
 1. Trên iPhone hoặc iPad của bạn, hãy mở ứng dụng Google Authenticator.

 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Authenticator, hãy nhấn vào Bắt đầu thiết lập . Để thêm tài khoản mới, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào Thêm .

 3. Để liên kết thiết bị di động với tài khoản của bạn:

  • Sử dụng Mã vạch : Nhấn vào "Quét mã vạch" rồi hướng máy ảnh của bạn vào mã QR trên màn hình máy tính của bạn.

  • Sử dụng Nhập thủ công : Nhấn vào "Nhập thủ công" và nhập địa chỉ email của Tài khoản BitMart của bạn. Sau đó, nhập khóa bí mật trên màn hình máy tính của bạn vào ô bên dưới "Chìa khóa". Tiếp theo, bật Dựa trên thời gian và nhấn Xong.

 4. Nếu mã của bạn là chính xác, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận. Nhấn Xong để xác nhận. Nếu mã của bạn không chính xác, hãy thử tạo mã xác minh mới trên thiết bị di động, sau đó nhập mã đó vào máy tính của bạn. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, bạn có thể muốn xác minh rằng thời gian trên thiết bị của mình là chính xác hoặc đọc về các vấn đề phổ biến.

Bây giờ, việc ràng buộc đã hoàn tất, bạn có thể sử dụng Google Authenticator trong các hoạt động sau này để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của mình.

Cách đặt Xác minh điện thoại

Bước 1: Di chuột qua email đăng ký của bạn ở trên cùng bên phải của trang chủ và bạn sẽ thấy menu thả xuống. Nhấn vào [ Tài khoản]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

Bước 2: Kéo xuống dưới bạn sẽ thấy phần Cài đặt bảo mật . Nhấp vào [ Bật] để xác minh điện thoại.

Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

Bước 3:
Bạn sẽ thấy trang Số điện thoại liên kết và làm theo hướng dẫn bên dưới.

1. Nhập [ mã quốc gia của bạn ][ số điện thoại của bạn ]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

2. Nhấp vào [ Gửi ]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

3. Kiểm tra điện thoại của bạn, sau đó nhập 6 chữ số [ Mã xác minh điện thoại ]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

4. Nhấp vào [ Gửi ]
Cách đăng nhập và xác minh tài khoản trong BitMart

Bây giờ liên kết số điện thoại của bạn đã thành công.

Câu hỏi thường gặp (FAQ) về Xác minh:

Hủy liên kết hoặc Đặt lại Google 2FA của tôi

Nếu bạn vô tình mất quyền truy cập vào email, điện thoại hoặc Google Authenticator của mình, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để đặt lại Google 2FA của bạn.

Bạn cần gửi một vé hỗ trợ để hủy liên kết hoặc đặt lại Google 2FA của mình. Để bắt đầu, hãy đảm bảo bạn mang theo các tài liệu và thông tin sau:

1. Số điện thoại hoặc địa chỉ email bạn sử dụng để đăng ký trên BitMart.

2. Hình ảnh mặt trước và mặt sau của CMND. (Hình ảnh và số ID phải rõ ràng.)

3. Ảnh chụp mặt trước Chứng minh thư của bạn và ghi chú nêu rõ yêu cầu hỗ trợ của bạn. (Không chấp nhận chụp ảnh tự sướng. Ảnh, số ID và ghi chú phải rõ ràng.)

 • Ngày và giải thích về yêu cầu của bạn PHẢI được đưa vào ghi chú, vui lòng xem ví dụ bên dưới:
 • 20190601 (yyyy/mm/dd), yêu cầu hủy liên kết Google 2FA trong tài khoản BitMart của tôi

4. Thông tin về tên mã thông báo có nhiều tài sản nhất trong tài khoản BitMart của bạn HOẶC mọi hồ sơ gửi và rút tiền. Bạn PHẢI cung cấp ít nhất một thông tin. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt để chúng tôi có thể xử lý yêu cầu của bạn nhanh hơn.

5. Số điện thoại hoặc địa chỉ email hợp lệ để bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu cần.

Gửi tất cả tài liệu và thông tin của bạn qua Trung tâm hỗ trợ: https://support.bmx.fund/hc/en-us/requests/new

Xin lưu ý:

Nếu bạn chưa hoàn thành Xác thực danh tính (KYC) cho tài khoản BitMart của mình và bạn có tổng số dư lớn hơn 0,1 BTC, thì bạn PHẢI cung cấp thông tin được đề cập trong #3 ở trên. Nếu bạn không cung cấp bất kỳ thông tin bắt buộc nào, chúng tôi sẽ từ chối yêu cầu hủy liên kết hoặc đặt lại Google 2FA của bạn.

Thank you for rating.