BitMart Придружна програма - BitMart North Macedonia - BitMart Северна Македонија

Како да се приклучите на Affiliate Program и да станете партнер во BitMart


Вашата референтна сметка

Чекор 1 : За корисниците на веб-локациите, откако ќе се најавите, кликнете [Earn 70% Commission] кога лебдите над вашата адреса за е-пошта на веб-локацијата. За корисници на APP, најавете се и кликнете [Поканете пријатели] на BitMart APP.

Како да се приклучите на Affiliate Program и да станете партнер во BitMart

Како да се приклучите на Affiliate Program и да станете партнер во BitMart


Чекор 2 : За корисници на веб-локации, скролувајте до делот [Мој метод за споделување] . Од оваа страница можете да ја копирате вашата референтна врска и да ја испратите до вашите пријатели. За корисници на АПП, кликнете [ПОКАНИ СЕГА] .

Како да се приклучите на Affiliate Program и да станете партнер во BitMart

Како да се приклучите на Affiliate Program и да станете партнер во BitMart


Чекор 3 : Вашите пријатели можат да кликнат на линкот за упатување (или да го внесат кодот за упатување при регистрација) и да се регистрираат за сметка на BitMart.

Откако ќе ги завршите сите горенаведени чекори, сè сте подготвени! Ќе почнете да заработувате провизии од надоместоците за тргување на вашите пријатели (на BitMart Spot и Futures) во текот на важечкиот период.

Совети: Колку повеќе препораки имате, толку повеќе провизии ќе добивате! Уживајте!

Дали имате богати ресурси? Управувајте со вашите сопствени медиумски платформи? Пријавете се сега за да бидете наш партнер на каналот за повисока провизија (до 70%) и попуст на провизијата за тргување (до 15%) за вашите препораки.

Програма за упатување BitMart

BitMart официјално ќе ја надгради програмата за упатување на 23 април 2020 година. Оттогаш, корисниците можат да заработуваат провизии од судиите на пазарите Spot и Contracts користејќи го истиот код за упатување. Различни правила ќе се применуваат за договорите на BitMart Spot и BitMart.


BitMart Spot

1. Периодот на заработка за секој судија е 1 година. На пример, корисникот А го поканува корисникот Б да се регистрира на BitMart на 30 јуни 2018 година, потоа корисникот А може да заработи провизии од таксите за тргување на корисникот Б до 30 јуни 2019 година.

2. Упатувачот може да заработи две нивоа на провизии со 30% за ниво 1 и 10% за ниво 2. На пример, корисникот А го поканува корисникот Б да се регистрира на BitMart, а подоцна Корисникот Б го поканува корисникот C да се регистрира на BitMart. Тогаш корисникот А може да заработи 30% од надоместоците за тргување на корисникот Б и 10% од надоместоците за тргување на корисникот В како провизии.

3. Проверете ја табелата подолу за нивоата на провизија и соодветните периоди на заработка.

Ниво Стапка на провизија Период на заработка
Комисија од директни судии 30% 1 година
Комисии од подсудиите 10%


Правила и услови

1. Секој корисник на BitMart ќе има единствена врска/код за упатување. Со оваа врска/код, упатувачите можат да заработат провизии од судиите и на Spot market и на пазарот на договори во исто време.

2. Ве молиме проверете подолу дали се квалификуваат провизии во однос на вашите постоечки судии (оние кои се регистрирале со вашиот линк/код за упатување пред надградбата на програмата).

Ако периодот помеѓу датумот на регистрација на судијата и 23 април 2020 година е ≤ 365 дена, упатувачот може да заработи провизии од таксите за тргување на судијата и за договорите BitMart Spot и BitMart.

Ако периодот помеѓу датумот на регистрација на судијата и 23 април 2020 година е > 365 дена, упатувачот не може да заработи никакви провизии од судијата.

За вашите нови судии (оние кои се регистрираа со вашиот линк/код за упатување по надградбата на програмата), ве молиме проверете ги горните две табели за нивоата на провизија и периодите на заработка.

3. Комисиите ќе се генерираат на секои 24 часа (00:00 - 24:00 UTC) и ќе се издаваат на корисникот (упатувач) по тековниот девизен курс наредниот ден.

4. Корисниците и партнерите на каналот чие однесување ги прекршило правилата за контрола на ризик на BitMart нема да бидат подобни за какви било провизии. Обемот на тргување што е отстранет поради прекршување нема да се смета во месечната евалуација на партнерите на каналот.

5. Користењето дупликат или лажни сметки за самопоканување НЕ е дозволено. BitMart ќе ги дисквалификува сите сметки што ги прекршуваат правилата за да заработуваат провизии или да даваат попуст за провизија за тргување.

Thank you for rating.