• ໄລຍະເວລາສົ່ງເສີມ: ບໍ່ຈຳກັດ
  • ໂປຣໂມຊັນ: 20 BMX
  • ໄລຍະເວລາສົ່ງເສີມ: 1 ປີ.
  • ໂປຣໂມຊັນ: 40% ຄະນະກໍາມະການ
  • ໄລຍະເວລາສົ່ງເສີມ: ບໍ່ຈຳກັດ
  • ໂປຣໂມຊັນ: ຈາກ 5% ຫາ 15%