• पदोन्नति अवधि: असीमित
  • पदोन्नतिहरू: 20 BMX
  • पदोन्नति अवधि: 1 वर्ष।
  • पदोन्नतिहरू: 40% आयोग
  • पदोन्नति अवधि: असीमित
  • पदोन्नतिहरू: ५% देखि १५% सम्म